Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Vann i garasjen - informasjon om saken

15.02.2019: JM har godkjent referatet fra møtet 30. januar. Referatet finner du under "Dokumenter" (i fanen "Annet").

13.02.2019: Styret mottar en del epost om det er noen fremdrift i garasjesaken. 30. januar hadde vi et møte med JM hvor vi tok opp flere saker som vi har reklamert på. Vi vil legge ut referatet fra møtet når det er klart og godkjent av begge parter. 

Målet med møtet var å få forpliktende fremdriftsplaner for en del av sakene vi har klagd på - garasjen inkludert.

Målet var også å få dokumentasjon for prosjektering og utførelse knyttet til noen konkrete saker. En av sakene er garasjen hvor vi kun har blitt presentert for et tiltak, men tiltaket er ikke prosjektert. Dvs. det er ikke gjort noen beregninger av hvordan luftfuktigheten kan forventes å være etter foreslåtte tiltak. 

Som sagt, referatet kommer når begge parter er enige om det. 

 

20.01.2019: Alle som bruker garasjen er nok antageligvis frusterte over vannet som legger seg på bakken. Vi kan love dere at det er vi i styret også. I høst meldte JM på epost til alle beboere at de hadde et forslag til løsning på problematikken, og at de ville invitere styret til et møte hvor de ville presentere løsningen. Det har ikke skjedd.

Grunnen til vannet i garasjen er snø som smelter fra bilene. Problemet er at JM ikke bygde garasjen med en løsning på det smeltevannet, men antok at det skulle fordampe. Vi som bruker garasjen har erfart at det ikke fungerer. Så lenge vannet ikke renner vekk på en eller annen måte blir det liggende alt for lenge.

I tillegg mener vi i styret at vi også har et problem med at det trenger inn vann fra utsiden. Vi har observert fuktighet i veggene i garasjen når det regner mye. Dette har vi meldt JM. JM har brukt det som et påskudd for å utsette tiltakene de varslet, samtidig som de benekter at vann trenger inn fra utsiden. 

I vår og sommer kjøpte vi bistand fra en advokat i garasjesaken. Eposten fra JM til alle beboere om at de ville utbedre garasjen gjorde at vi trodde saken ville løse seg uten videre bistand fra advokaten. Nå ser det likevel ut som at vi må engasjere advokaten på nytt og også vurdere andre tiltak. 

Styret beklager at det blir atter enn vinter med vann i garasjen. Dette er en sak vi også gjerne skulle vært ferdige med.

Info fra styret

Oslo - 18. Mai

11 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...