Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Nyhetsbrev desember 2021

 • 2021.11.25

Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen, desember 2021

 

1.     Rapport brannevakueringsøvelse

2.     Nøkkelring på boddørene

3.     Julegatetenning 28 november

4.     Avløpsrens og Fettvett i julen.

5.     OBOS - ny forretningsfører fra januar 2022

6.     Justering av faktura, ny internettavtale

7.     5 års reklamasjonsfrist

8.     Tvist med JM

9.     Lagring av sykler i vinter

10.  Fakturering av ladestrøm - og driftskostnader (ny!)

 

Rapport fra brannevakueringsøvelse 21. September 2021
- Alle heisene gikk ned i 1. etg. og stod åpne som de skal, det er bra.

- Alle inngangsdørene stod lukket som de skal, det er bra.

- Alle skal samles på gjesteparkeringen ved evakuering, dette ble ikke fulgt av alle. Flere stod spredt utover gressplen og lekeplass.

- 20 vinduer stod åpne. Det er viktig å lukke vinduer før man evakuerer.
- Alle verandadører var lukket – bra!

- Styret mottok ingen meldinger om defekte brannvarslere, det er bra.

 

Alt i alt en godt gjennomført øvelse – men til neste gang: Husk å lukke alle vinduer og gå direkte til gjesteparkeringen.

 

Oversikt over boder

Styret jobber med å få oversikt over hvem som har hvilken bod. Det dukker opp spørsmål om dette fra tid til annen, og oversikten vi har i dag er mangelfull. Vi har hengt opp nøkkelringer på bodene med informasjon om hvilken leilighet som disponerer boden utfra den informasjonen som vi har. Det vi ønsker, er at dere gir oss tilbakemelding dersom informasjonen vi har ikke stemmer. Vi vil gjerne at dere lar nøkkelringene henge på bodene (med riktig informasjon påskrevet). Takk for hjelpen J

 

 

 

Vi tenner julelys søndag 28 november kl 17.
Tradisjonen tro tenner vi lys første søndag i advent. I år har vi kjøpt inn og pyntet flere trær på uteområdet med lys, istedenfor å kjøpe et juletre. Tonsenhagen Korps kommer og spiller for oss, vi tenner bålpannen, danser jule-jenka og drikker gløgg. Vel møtt til store og små
J

 

Avløpsrens og Fettvett i julen.

På grunn av problemer med tette avløp, gjennomfører styret vedlikehold av avløpsrør i desember og januar. Dette innebærer at alle må være hjemme på bestemte dager når avløpsrens foregår, det er sendt ut egen mail om dette. Noen oppganger skal ha rens før jul, noen etter. Styret oppfordrer sterkt til fettvett i julen, tørk av tallerkener og gryter med papir om det er mye fett, og la varmtvannet renne en gang imellom. Alle bør utføre jevnlig vedlikehold av avløpsrør i leilighetene, Mudin avløpsrens er anbefalt til dette.

 

Les mer om Fettvett: http://fettvett.no/

 

OBOS - ny forretningsfører fra 1. januar 2022

Styret har valgt å skifte forretningsfører fra Enqvist Boligforvaltning AS til OBOS Eiendomsforvaltning AS. Dette trer i kraft 1. januar 2022. Sameiet vil ta i bruk OBOS sin tjeneste Vibbo, som vil erstatte dagens nettside. Vibbo finnes både som nettside og som app. Mer informasjon om dette kommer snarlig.

 

Justering av faktura i forbindelse med ny internettavtale
Forretningsfører Enqvist hadde allerede utstedt fakturaer for resten av året når vi endret TV/internettavtalen. De ba oss derfor om å selv justere ned fakturabeløpet, og trekke fra 240 kr per måned fra august til desember. Det kan virke som de har glemt sin egen plan, og det er derfor flere som har fått purring på 240 kr (pluss purregebyr) her nylig. Saken er meldt til Enqvist, og alle som har fått ekstra faktura skal selvfølgelig se bort i fra denne.

 

Om man ikke har trukket fra beløpet månedlig på sin vanlige faste faktura vil disse pengene krediteres ved slutten av året – men det er nok lurt å dobbeltsjekke at man faktisk får de pengene man skal ha.

 

5 års reklamasjonsfrist

Sameiet Årvolltoppen byggetrinn 1 (70-74) hadde overtakelse høsten 2016 og byggetrinn 2 (76-80) hadde overtakelse våren 2017. Alle reklamasjoner som gjelder egen leilighet, må seksjonseiere selv sende inn til JM innen rimelig tid (2-3 mnd). Reklamasjoner som gjelder fellesarealer må styret sende inn, det er viktig at alle som bor i sameiet melder fra til styret dersom de oppdager feil og mangler på fellesarealer.

Om reklamasjoner på JMs nettsider: https://www.jm.no/kontakt/kundeservice/

Les mer om reklamasjoner på Huseiernes nettsider: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/kjop-av-bolig/reklamasjon/

 

Tvist med JM

Siden overtakelse av fellesarealer i 2016 og 2017 har styret i sameiet jobbet med reklamasjonssaker mot JM og tilbakeholdt et beløp på oppgjørsmeglers konto. Etter gjentatte anmodninger fra JM om å frigi beløpet våren 2021, valgte JM i juni å stille alle pågående saker og henvendelser i bero. Styret valgte da å søke råd hos advokat og sakkyndig og fikk i stand en avtale med JM i august om forlenget foreldelsesfrist på gjeldene reklamasjonskrav i bytte mot frigivelse av tilbakeholdt beløp. I praksis betyr dette at JM nå er i gang igjen med å utbedre feil og mangler på fellesarealer, for eksempel ødelagte lamper i oppgangene, selv om dette tar noe tid. Sameiet fikk dekket utgifter til advokat og sakkyndig via rettshjelp forsikring.

 

Lagring av sykler i vinter

For mange er sykkelsesongen over og det begynner å bli fullt på sykkelparkeringene i garasjen. Det er fint at folk fjerner syklene sine fra sykkelparkeringen ute før snøen og brøytebilen kommer, men det er ikke plass til alle sykler i garasjen. Styret oppfordrer alle som ikke bruker sykkelen om vinteren til å lagre syklene sine på verandaen og i boden, slik at de som sykler om vinteren får parkert i garasjen. Garasjen skal ikke være lagringsplass for sykler som ikke er i bruk.

 

Fakturering av ladestrøm - og driftskostnader (ny!)

De som bruker elbillader i garasjen skal nå ha mottatt faktura for ladestrøm 1.1.-30.6.2021. Faktura for ladestrøm for perioden 1.7-31.12 og driftskostnader vil bli sendt ut i januar. Frem til i år har driftskostnader knyttet til elbilladere blitt regnet som en del av felleskostnadene. Den 1.7.21 satte billader.no prisene kraftig opp på driftsavtalen fra ca. 4000kr/år til ca. 30.000kr/år. Fra og med 2021 gjør vi derfor om på det slik at det kun er de som har elbilladere som betaler driftskostnader, tilsvarende ca. 500kr per lader per år (med forbehold om feil). Vi håper på forståelse for denne løsningen. Fra 2022 vil det være Billader.no som fakturer beboere for ladestrøm og driftskostnader direkte.

 

 


Nyhetsbrev juli 2021

 • 2021.07.08

Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen – juli 2021

 

1.     Årsmøtet 2021

2.     Ny Internett og TV avtale

3.     Garasjeporten – viktig info

4.     Beis eller olje på terrassen?

5.     Test av brannklokker

6.     Sommerfest 28 august

 

1: Årsmøtet 2021

Kun 21 seksjoner avga stemme i årets digitale årsmøte. Styret er skuffet over at ikke flere engasjerer seg i driften av sameiet. Vi håper imidlertid flere har lest sakspapirene, og satt seg inn i viktig informasjon for beboere i Sameiet Årvolltoppen.  

a.     Etter valg består styret av:

Styreleder: Line Tveiten valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Marcel Ayivi valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Kjersti Andrea Bråge Fjeldstad valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Ragnhild Lund Schultz valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Pål Petter Paulik valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Rita Nylund Sigernes valgt i 2021 for 2 år

Varamedlem: Andreas Hedum valgt i 2021 for 2 år

Varamedlem: Anne Kari Strøm valgt i 2021 for 2 år

 

b.     Styrets honorar for 2020 ble fastsatt til 140 000 kr. Årsrapport og regnskap 2020 og budsjett 2021 ble tatt til orientering inkl. 15% økning i felleskostnader f.o.m. juli 2021.  Forretningsfører har allerede produsert fakturaer for hele 2. halvår (september-desember), så derfor vil vi krediteres tilsvarende 240kr/mnd disse månedene, som er differansen mellom gammel og ny internettavtale. (439 – 199 = 240)

c.     VIKTIG – ENDRING AV HUSORDENSREGLER!

Vedtatt med 18 av 21 stemmer.

Husordensreglenes punkt 6 endres til:

6.1. Eier plikter å påse at husdyr ikke sjenerer andre beboere med støy.

6.2. Det er ikke lov å lufte hunder på sameiets fellesarealer (NY)

6.3 Hund skal alltid føres i bånd når de befinner seg på sameiets fellesarealer.
6.4 Alle ekskrementer fra dyr må fjernes.

6.5. Det er forbudt å mate fugler og dyr på terrasser og balkonger, da fuglemat tiltrekker skadedyr som rotter og mus.

 

Dette betyr at hunder ikke skal luftes på området foran eller bak blokkene, (oppgang 72-80). Bakgrunnen for endringene er at hunder ikke skal gjøre fra seg på utendørs fellesarealer – det er både uhygienisk og skader gressplenen.

 

2: Ny Internettavtale – med valgfritt tilvalg av TV-pakke

            Som det tidligere er informert om pr. mail, har Home Net kansellert avtalen med sameiet grunnet problemer med gravetillatelser som resulterte i en dyrere avtale. Dette aksepterte styret ikke, og Home Net så seg nødt til å kansellere. Hadde du bestilt TV pakke må du ta kontakt med Viasat eller RiksTV direkte for å ordne med retur av utstyr, da avtalene med disse er individuelle.

 

Ny avtale er i stedet inngått med nåværende leverandør Viken Fiber Altibox, da de nå kan tilby det vi etterspør, nemlig fellesavtale med internett med hastighet 1000/1000 og mulighet for tilvalg av TV-pakke individuelt. Dvs – alle betaler 199,-/seksjon/mnd for internett. Ønsker man TV-pakke inngår man egen avtale med TV-pakke fra Altibox:
            Altibox TV til 299,-/mnd eller Altibox TV XL til 499,-/mnd – se vedlegg i mail som er sendt ut for ytterliegre info.

 

Oppstart er satt til 30.07.2021.

De som ønsker å bestille TV får tilsendt det antall dekodere de bestiller. Viken Fiber benytter seg av Helt Hjem som leverer enten til dør eller post i butikk. De som eventuelt allerede har dekoder av typen Huawei Q22 og bestiller TV, trenger ikke bytte og vil heller ikke få ny dekoder tilsendt. Det er viktig at ingen kobler opp de nye dekoderne før oppstart. Gamle dekodere kan leveres på nærmeste returpunkt for el-avfall.

 

Viken Fiber oppretter en link som vil bli sendt ut på SMS. Gjennom denne linken kan beboerne forhåndsbestille TV. Den kommer noen uker før oppstart. Er det noen de ikke hører fra blir de automatisk satt på pakken med Fiberbredbånd 1000/1000. Dette kan endres via link før oppstart eller ved å ringe inn til kundesenteret etter oppstart.

 

Alle tidligere oppkjøp blir nullstilt ved oppstart. Det vil si at ønsker man mer enn det som er inkludert i ny avtale må dette bestilles, enten gjennom link Viken Fiber sender ut eller ved å ringe inn til kundesenteret etter oppstart.

 

Fra 30.07.2021 kan beboerne logge seg på mine sider https://www.altibox.no/login/ og velge inn ønskede kanaler. Trenger man hjelp med innlogging, kan man ta kontakt med Viken Fiber Altibox sitt kundesenter på telefon 21 45 45 00.

 

3: Garasjeport

            Det har vært flere tilfeller hvor garasjeporten ikke har fugert som den skal. Ved ett tilfelle var det en vaier som var røket, denne er nå erstattet. Ved et annet var porten påkjørt og nedre del skadet, denne er også skiftet nå. I tillegg var det et tilfelle i vinter hvor det rett og slett lå snø/slaps foran sensoren. Norport anbefaler per nå at vi ser an ca. 1 år før vi evt. bytter ut garasjeporten. Med jevnlig service skal den vi har fungere fint noen år til.

Om porten stopper:

- Si alltid fra til styret dersom du opplever driftstans på mail: styret@arvolltoppen.no
            - Porten vil kunne åpnes og lukkes manuelt (ved å trekke i kjettingen) – Er du nødt

               til å åpne den manuelt – HUSK Å LUKKE DEN også J
            - På veggen ved siden av porten henger en instruksjon til hva som skal gjøres om

               porten stopper. OBS – portens ”motor” kan gå varm, da må den kjøles ned
                ca 10 minutter før dette vil fungere. Her vil porten kunne åpnes/lukkes manuelt    
                med kjetting.
           

4: Beis eller olje på terrassen?
            Det har tidligere vært bestemt at vedlikehold av treverket på terrassene skulle skje med fargeløs olje, dette for å sikre likhet og estetikk. En beboer er anbefalt, av byggevarebutikk, å bruke fargeløs beis, da dette ville gi så godt som samme resultat, men ikke kreve like hyppig behandling. Styret har kommet frem til at dette er helt i orden –

dvs. Vedlikehold av treverket på terrassene kan skje med enten fargeløs olje eller fargeløs beis.

 

5: Test av brannklokker

            Det var nylig test av brannklokker, og man ble oppfordret til å sjekke om alle klokker i sin leilighet virket. Dette var en hverdag midt i arbeidstiden, og det var flere som ikke var hjemme. Det vil komme en ny mulighet i uke 38, da vi skal ha brannøvelse.

 

5: Sommerfest

            Vi håper å kunne holde sommerfest i Sameiet og planlegger dette lørdag 28. August.

            Sett av datoen, mer info om festen kommer senere.

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev april 2021

 • 2021.04.11

 

 Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie april 2021

 

1.     Ny gartneravtale

2.     Dugnad 12. - 25. april

3.     17. mai

4.     Årsmøte 7. - 13. juni 2021

5.     Sommerfest i august

6.     Ny lås inn til garasjen

7.     Fjerne ubrukte sykler

8.     Nye Posten pakkeskap ved Årvollbrinken

 

1.     Ny gartneravtale
Styret har besluttet å inngå en avtale med Vaktmester Andersen, om månedlige besøk av gartner i sommerhalvåret, for å ta bedre vare på utearealene våre. Utearealet trenger skjøtsel for å vedlikeholdes. På grunn av manglende skjøtsel 2017-2019 døde en del planter og måtte bli erstattet. Dette var kostbart. Hagegruppen som startet i 2019 har gjort en fantastisk jobb, men omfanget av hva som trengs å gjøres er rett og slett for stort. Hagegruppa vil fortsatt bidra med en del hagearbeid, men nå får vi altså noen profesjonelle til å ta seg av jevnlig vedlikehold. Så blir uteplassen vår vedlikeholdt på en god måte, til glede for alle. Oslo sameieservice (nåværende vaktmester) vil fortsette å klippe gress og bruke kantklipper rundt busker og stolper samt skråninger. Bli med i hagegruppa: Her er facebookgruppa til Årvolltoppen hagegruppe.

 

2.     Dugnad 12. - 25. april
I år – som i fjor – blir dugnaden ”Koronavennlig”. Vi vil henge opp lister i uteboden vår og i oppgangene, med ting som må gjøres, og forventer at alle bidrar med det de kan. Signer på lista i smøreboden når du har gjort en oppgave. Alle må bidra for å holde felleskostnadene nede og for at Årvolltoppen skal være et fint sted å bo
J

3.     17. Mai
Feiringen blir også i år preget av pandemien, men styret har sendt en forespørsel Tonsenhagen Skolekorps, og håper de har anledning til å komme og spille for oss, slik som i fjor. Mer info kommer.

 

4.     Årsmøte 2021 – uke 23 (7. – 13. juni)
Årsmøtet vil også i år gjennomføres digitalt. Det planlegges i uke 23, med utsending av sakspapirer
mandag 7. Juni og frist for avstemning søndag 13. juni. Det vil avholdes et åpent digitalt møte for de som vil onsdag 9. juni kl. 20, hvor man kan stille spørsmål og diskutere saker med styret og hverandre. Mer info kommer.

 

5.     Sommerfest i august
Vi håper å kunne arrangere sommerfest i august, mer info kommer.

 

6.     Ny lås i døren inn til garasjen
Som mange kanskje har sett allerede, er det kommet ny lås i døren ved siden av garasjeporten. Denne inneholder to låser, hvor den øverste er den som passer beboernes nøkler. Grunnen til at det er montert ny lås, er at en garasjeplass er solgt til en ekstern, som ikke bor i sameiet. De har nå adgang til garasjen, men ikke til oppgangene.

 

 

7.     Fjerne ubrukte sykler
Vi ber om at sykler som ikke brukes, og i hvert fall sykler som er ødelagte, fjernes fra stativene, både ute og inne i garasjen. Slik blir det bedre plass til de syklene som brukes ofte. Anbefaler også Mora Di sykkelverksted på Årvoll senter, som blant annet tar imot gamle sykler, fikser dem og selger dem videre. Bedre plass her, ny sykkel til noen, og gjenbruk – vinn-vinn-vinn
J

 

8.     Nye Posten pakkeskap ved Årvollbrinken

Sameiet Årvollbrinken har inngått avtale med Posten om pakkeskap som nå står ved innkjøringen til Årvollbrinkens garasje. Dette skapet vil være til glede for alle som bor i området og kan dukke opp som alternativ dersom du bestiller pakker som leveres av Posten.

 

 

 

  


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE

 • 2021.02.16

Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie februar 2021

 

1.     Ny TV og internettavtale – Home-Net med valgfritt tilvalg av TV pakke

2.     Husk å låse dører!

3.     Tette avløp

4.     Vedlikehold av fellesarealer

5.     Støyende arbeid

6.     Rutine ved eierskifter

 

 

1.     Ny TV og internettavtale – Home-Net med valgfritt tilvalg av TV pakke

Bindingstiden på sameiets TV – og internettavtale løp ut i juni 2020. Avtalen var inngått i 2014 mellom JM Norge og Viken Fiber med Altibox som TV-leverandør. 

 

Styret satt i gang et arbeid med å gjennomgå denne avtalen og se på eventuelle alternativer høsten 2020. Arbeidsgruppen besto av et styremedlem og en beboer som fant alternative leverandører og innhentet og vurderte tilbud. I tillegg til kontakt med Viken Fiber har arbeidsgruppen vært i samtale med tre av de store tv/internett- leverandørene. De har vurdert ulike tv-pakker og netthastighet og har også innhentet informasjon fra et utvalg beboere om deres erfaring og bruksvaner samt opplevelse når det gjelder nåværende netthastighet.

 

I vurderingen la styret vekt på tv-pakke, netthastighet og pris. I tillegg sammensetningen av beboere, bruksmønster og framtidens behov samt individuell valgfrihet.

 

Valget falt på internettavtale med Home-Net med frivillig tilvalg av TV-pakke, med enten Viasat eller Riks-TV. Styret mener at den nye avtalen er bedre enn den vi hadde fordi den gir bedre framtidsrettet netthastighet og individuell valgfrihet til beboere i forhold til tv-pakke. Prisen for Internettavtalen er 241 kr per måned. Dvs. Fast kostnad per seksjon som faktureres sammen med felleskostnader vil gå ned fra 439 kr til 241 kr per mnd. De som ønsker TV pakke må da selv betale dette ekstra, noe vi anser som en rettferdig løsning, da tilbakemeldinger fra beboere har vært at mange ikke ser lineær TV, men uansett betaler for strømme-tjenester i tillegg.  

 

Noen har allerede fått en e-post fra Home-Net, og resten vil få i nærmeste fremtid. Her blir dere bedt om å registrere dere via en link – dette sikrer at dere får alle riktig og viktig informasjon om avtalen, tilvalg osv. Linken er også under, slik at dere allerede nå kan registrere dere.  

 

LINK TIL REGISTRERING:

                         https://www.homenet.no/arvolltoppen/

 

Har noen spørsmål eller trenger hjelp kan dere ringe Home-Net sin kundeservice på telefon 38 99 01 00 eller se www.homenet.no for mer informasjon. Kontaktperson i styret er Marcel Ayivi.

 

Styret har tidligere informert om at HomeNet vil holde et informasjonsmøte. Dette rettes nå til at HomeNet vil holde et informasjonsmøte VED BEHOV, men ønsker først at ALLE BEBOERE REGISTRERER SEG og leser informasjonen på HomeNets sider først, og at alle i første omgang ringer inn til kundeservice med spørsmål som måtte oppstå. Om ting fortsatt er uklart etter dette, kan vi organisere et informasjonsmøte.

 

OBS!!!

Når dere skal registrere leilighetsnummer – JM har merket leilighetene feil (det jobbes med å rette dette, men det er tidkrevende) og HomeNet bruker systemet som skatteetaten bruker – se link:

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/hva-er-bolignummer/ 

- kort fortalt står H for hovedetasje, neste nr -01 for første etasje/02 for andre etasje og siste nr for hvilken dør det er – teller fra venster. Så bor du i 3. Etasje i leiligheten helt til venstre når du kommer opp trappen heter dette H0301 – neste dør (til høyre) vil være H0302 osv. Ved spm. om dette kan Line kontaktes direkte på tlf. 45281590

 

Styret vil kvalitetssikre listene når alle har registrert seg, før montering og leveranse starter, slik at vi er sikre på at dette blir riktig. 

 

 

2.     Husk å låse dører

Det hender at dørene inn til bodene blir stående åpne. De fleste dører smekker i lås, emn ikke disse. Det er uheldig om de blir stående med tanke på tyveri, så minner om at det er viktig å låse disse når man har vært i boden.

 

 

3.     Tette avløp- 

                   VEDLIKEHOLD AV RØR ER ET FELLES ANSVAR

Styret får stadig meldinger fra beboere som opplever tette avløp, som opplever at det kommer vann og/eller såpeskum opp fra sluk i teknisk rom eller kjøkkenvask uavhengig av aktivitet i egen leilighet. Ved kamerainspeksjon har det blitt oppdaget mye fett i avløpene i sameiet og vi ber om at alle beboere er ekstra påpasselige med å tørke godt ut av stekepanner o.l. før de vaskes opp. Bruk rikelig med varmt vann og såpe.

Alle beboere må bruke avløpsrens to til fire ganger i året i ALLE avløp i leiligheten, inkludert teknisk rom. Dette vil bidra til å forebygge tette rør. Styret anbefaler Mudin avløpsrens - kan kjøpes f.eks på clas ohlson. 
https://www.clasohlson.com/no/Mudin-avløpsrenser/p/14-4001. Styret er i dialog med utbygger om problemet og håper at de vil bidra til en løsning. I mellomtiden oppfordrer vi alle beboere til å bidra til å forebygge tette rør slik at sameiet unngår kostbar rørspyling.

 

Inntil annen beskjed blir gitt er det er viktig at alle som opplever tette avløp, som ikke lar seg løse av vanlig avløpsåpner/avløpsrens, blir meldt til utbygger JM med styret på kopi. Send mail til kundeservice@jm.no med styret@arvolltoppen.no på kopi. Dette er viktig dokumentasjon når styret følger opp saken om tette avløp.

 

4.     Fellesarealer og vedlikehold av disse

Minner om at det er vårt felles ansvar å holde det fint på våres fellesarealer, både ute og inne. Et renholds-firma vasker oppgangene og bytter matter hver fredag, mens et vaktmesterfirma smårydder ute i tillegg til andre arbeidsoppgaver torsdag/fredag.

Resten av uka må vi som bor her samarbeide om å rydde småsøppel og annet som ligger hist og pist.

 

5.     Støyende arbeid

Både gamle og nye beboere oppfordres til å lese husordensreglene, vedtektene og huseierboka til sameiet. Her finner du mye nyttig informasjon for beboere i Sameiet Årvolltoppen, blant annet at «støyende arbeider innenfor egen leilighet må kun skje i tidsrommet: 08.00-20.00 hverdager og 10.00-18.00 lørdager. Søndager og helligdager skal støyende arbeider ikke finne sted. (husordensreglene punkt 5.3).

 

6.     Rutine ved eierskifter

Det skjer en del eierskifter i Sameiet Årvolltoppen. Det er viktig at både forretningsfører Enqvist og styret får beskjed om eierskifter, inkludert garasjeplasser og bodplasser. Selger/megler må sende informasjon om eierskifter på e-post til forretningsfører wrangell@enqvist.no, og styret@arvolltoppen.no


Nyhetsbrev desember 2020

 • 2020.11.21

Nyhetsbrev Årvolltoppen – desember 2020

 

Nyhetsbrevet fra styret kommer hovedsakelig ut hver andre måned og inneholder informasjon som pågående saker i styret, kommende arrangementer og annen nyttig info til deg som beboer.

1.    Lagring i garasjen

2.    Sykkelparkering i vinter

3.    Gjesteparkering

4.    Fettvett

5.    TV- og Internettavtale

6.    Lys i mørketiden – lamper på balkongen

7.    Julegrantenning

 

1.    Lagring i garasjen – må ryddes senest søndag 13. Desember.

                  Styret vil minne om at det, ihht. gjeldende husordensregler for sameiet (vedtatt på sameiermøte 7.9.2016 – se gjeldende avsnitt under), ikke er tillatt å sette fra seg dekk eller andre gjenstander i garasjen, annet enn sykler ved sykkelparkeringen. Oppbevaring av dekk i garasje kan godkjennes via montering av dekkstativ, men må søkes styret. Det er i det siste observert flere gjenstander, bl.a. dekk som ligger på bakken, møbler og kasser, og vi ber om at dette fjernes. Alle gjenstander som oppbevares i garasjen utgjør en brannfare. Derfor ønsker vi å kun oppbevare det mest nødvendige der. I garasjen skal det kun oppbevares kjøretøy som biler, tilhengere og motorsykler, dekk på dekkstativ, skibokser på skiboksstativ (ikke i taket), sykler, sykkelvogner og sykkelstoler. Alt annet må oppbevares i bod eller leilighet

 

Alle beboere må rydde sine ting ut av garasjen senest søndag 13. desember. Det som ikke er fjernet innen fristen vil bli kastet av styret. Send en mail til styret@arvolltoppen.no dersom du har spørsmål, eller har problemer med å rekke tidsfristen.

 

Utdrag fra husordensreglene:

 

9.1. Parkering i garasjeanlegget må foretas i tråd med gjeldende regler fastsatt av Sameiet Årvolltoppen. Det er ikke tillatt å sette fra seg dekk eller andre gjenstander i garasjen annet enn sykler ved sykkelparkeringen. Gjenstandene vil bli fjernet og kostnaden vil bli belastet eiere av oppmerkede plasser. Oppbevaring av dekk i garasje kan godkjennes via montering av dekkstativ. Dette må søkes styret.

 

9.6. Stativ for tak-boks tillates ikke montert i taket. Det er tillatt med dekkstativ på vegg.

 

2. Sykkelparkering i vinter
                  Det er viktig at sykler som står i sykkelstativene utenfor blokkene og mellom blokkene fjernes når vinteren kommer. Dette er grunnet snømåking. Det gjelder ikke området ut mot Årvollveien ved siden av nr. 70, men alle stativer foran 72-80, og mellom blokkene må vekk. De syklene som skal brukes gjennom vinteren kan stå i garasjen, men vi ber om at det kun er syklene som brukes jevnlig som står i garasjen, da det er ganske fullt. Resten ber vi om at oppbevares andre steder, f.eks. på boden. Er det ikke plass på boden, kan f.eks. vinterlagring av sykkelen være et alternativ. Det nye sykkelverkstedet på Årvoll Senter – Mora Di – tilbyr blant annet dette – det samme gjør Vintage Velo.

https://www.moradi.no/vinterlagring

https://vintagevelo.no/pages/sykkelhotell

 

3. Gjesteparkering.
                  Som vi informerte om i begynnelsen av november, er det kommet nye skilt på plass ved vår gjesteparkering. Det er rapportert om ofte full parkering slik at gjester som kommer, ikke får plass. Det er viktig at gjesteparkeringen forbeholdes gjester til sameiet. Styret vurderer fortløpende behovet for system for registrering av gjesteparkering. Skulle det bli snakk om evt. bøtelegging av feilparkerte biler, må dette opp i generalforsamling. Kopi av mailen fra november er også sendt styret i Årvollbrinken, da det også oppleves at beboere og gjester der innimellom benytter parkeringen.

 

4. Fettvett

                  Nå nærmer det seg jul. Med dette kommer ofte fettrik mat, noe som kan være hardt for rørsystemet, når oppvasken tas. Vi ønsker inderlig å unngå en liknende situasjon som sist år, da rørene i noen av blokkene tettet seg. Så vi ber deg vise fettvett– tørk ut fett av paner og gryter før det vaskes opp, og tenk over hva som havner i sluket. J

 

5. TV- og internettavtale

                  Bindingstiden med leverandøren vi har i dag (AltiBox) er utgått, og styret er i gang med å se på alternativer for videre avtaler. Her vurderes flere selskaper, og det vektlegges både internetthastighet, TV- pakke og pris. En forutsetning er at avtalen ikke blir dårligere enn den vi har i dag. Målet er å få en avtale som er minst like bra, aller helst bedre. Vi ser på alternativer med både TV og internett og kun internett hvor TV kan kjøpes i tillegg. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har forhandlet frem et konkret tilbud vi kan stå inne for.

 

6.  Lys i mørketid – lamper på balkongen

                  Utelampene som mange har på balkongen heter ”Metro Grafitt 4,5W 2700K”. Borettslaget har ingen avtale med leverandør, så om man ønsker en slik lampe kan man kjøpe den på valgfritt utsalgsted. Infoen om dette er lagt på hjemmesiden under fanen ”Beboerinformasjon”.

                 

7. Julegrantenning

                  Det er planlagt julegrantenning 1. Søndag i advent, 29. november, kl. 18. Invitasjon sendt ut på mail samt på Facebook-gruppen vår.  Vi håper å kunne gjennomføre, men med forbehold. Det oppfordres til at de som kan, ser dette fra balkongen, og at resten samler seg omkring med god avstand og evt. munnbind. Det blir ikke servert saft, gløgg eller pepperkaker, og det blir heller ikke mulighet for å gå rund juletreet. Tonsenhagen Skolekorps kommer og spiller at par sanger for oss kl 18.15. Vi håper å kunne dele litt julestemning med naboene, selv om det blir litt annerledes i år.

 

Vel møtt J 


GJESTEPARKERING - NYE SKILT

 • 2020.11.06


Som vi informerte om i forrige nyhetsbrev, var det bestilt skilt til gjesteparkeringen vår. De er nå kommet og satt opp.

Det er rapportert om ofte full parkering slik at gjester som kommer, ikke får plass. Det er viktig at gjesteparkeringen forbeholdes GJESTER til sameiet. Styret vurderer fortløpende behovet for system for registrering av gjesteparkering. Skulle det bli snakk om evt. bøtelegging av feilparkerte biler, må dette opp i generalforsamling

Kom gjerne med tilbakemelding til styret, om du har spørsmål eller kommentarer.       


Nyhetsbrev oktober 2020

 • 2020.10.12

Nyhetsbrev oktober 2020

Nyhetsbrevet fra styret kommer hovedsakelig ut hver andre måned og inneholder informasjon som pågående saker i styret, kommende arrangementer og annen nyttig info til deg som beboer.

 

1.     Nytt styre

2.     Gjesteparkering

3.     Service på ventilasjonsanlegg

4.     Sykkelparkering i vinter

5.     Julegrantenning

 

1.     Nytt styre.

-        Det er noen endringer i styret, og etter valget september 2020 består styret av:

-        Styreleder: Line Tveiten valgt i 2020 for 2 år, bor i nr 80

-        Styremedlem: Marcel Ayivi valgt i 2020 for 2 år, bor i nr 72

-        Styremedlem: Kjersti Andrea Bråge Fjeldstad valgt i 2020 for 2 år, bor i nr. 78

-        Styremedlem: Ragnhild Lund Schultz valgt i 2020 for 2 år, bor i nr 74

-        Styremedlem: Pål Petter Paulik valgt i 2020 for 2 år, bor i nr. 76

-        Styremedlem: Dag Ingmar Kårtveit valgt i 2019 for 2 år, bor i nr. 70

-        Varamedlem: Torfinn Brustad valgt i 2020 for 2 år

-        Varamedlem: Anne Kari Strøm valgt i 2019 for 2 år, bor i nr 70

 

2.     Gjesteparkering:
- Det er planlagt nye skilt til gjesteparkeringen vår som skal tydeliggjøre hvor denne er og hvilket sameie den tilhører. Det er ofte fullt, og det har hendt at gjester ikke får plass fordi beboere har brukt plassene. Vi presiserer derfor at plassene er FORBEHOLDT GJESTER.

 

Det er også sendt mail til styret i Årvoll-Brinken med oppfordring til at beboerne der ikke bruker vår gjesteparkering som korttidsparkering.

 

Per nå er det ingen kontroll på vår gjesteparkering, men det vurderes å innføre en kontroll hvor man må registrere bilnummeret for å stå der gyldig, slik de har på gjesteparkeringen i Brinken. Styret følger opp saken og vurderer om dette er nødvendig.

 

3.     Service på ventilasjonsanlegget:

Det er avtalt årlig service på ventilasjonsanlegget, og styret vil presisere at det er viktig at alle gjennomfører denne. Dette er både for å sikre et godt inneklima, men også sikre den avtalen vi har med de som gjennomfører service. Vi har en avtale på service som gjelder hele sameiet, og om enkelte ikke vil gjennomføre, vil dette bl.a. føre til en dyrere avtale for de resterende beboere. Det er anbefalt å skifte filter 2 ganger i året, men om man ønsker å kjøpe ekstra filter og skifte selv etter 6 mnd. er valgfritt.

 

4.     Sykkelparkering i vinter:
- I vinter vil vi oppfordre alle til å bruke de fine to-etasjes sykkelparkeringene rett innenfor garasjeporten. Det er fint om sykler som ikke brukes så ofte står oppe og de som brukes ofte nede. El-syklene får kun plass nede der det ikke er «to etasjer» så om du som ikke har el-sykkel får plass under et «overbygg» er det fint om du setter din sykkel der, slik at det blir plass til alle.

 

5.     Julegrantenning:

-        Det blir felles julegrantenning i sameiet første søndag i advent, 29. november kl 18.00 Hold av datoen og bli med på litt julehygge med naboene som garantert vil få deg i julestemning.

 

Send gjerne inn forslag og eventuelle komentarer på styret@arvolltoppen.no.


Nyhetsbrev - juni 2020

 • 2020.06.25

Klikk deg videre på Les mer for å lese mer om disse sakene: 

1. Sommerfest og barneteater

2. Fettvett

3. Hagegruppa informerer

4. JM-saker

Les mer

Årvolltoppen trenger styremedlemmer

 • 2020.06.06

Sameiet mangler tre personer til styret før årsmøtet i juni – styreleder, ett styremedlem og en vara. 

Arbeidsmengden for medlemmene varierer, men alle i styret må regne med å måtte ta et selvstendig ansvar for ulike saker. Samtidig er det tilfredsstillende å se resultater og bidra til god drift av sameiet. Å sitte i styret gir deg også en mulighet til å bedre kjent med andre i sameiet, og få en oversikt over hva som rører seg i sameiet vårt.

Det er styreledervervet krever den største innsats, og styreleder har derfor også hatt det høyeste honoraret.

Eksempler på styrearbeid:

 • Daglig drift – følge opp vaktmesteroppgaver, vask av oppganger, etc.
 • Økonomi og administrasjon – betale regninger, følge opp budsjett, dialog med forretningsfører, avholde styremøter, vedlikeholde styreportalen o.a.
 • Følge opp vedtekter og husordensregler – se http://www.arvolltoppen.no/Dokumenter
 • Sesongoppgaver – følge opp serviceavtaler, sørge for filterskift og service blir tilbudt alle seksjoner, vask av garasjen m.m. 
 • Henvendelser – svare beboere på spørsmål, søknader, bistå nyinnflyttede, osv.
 • JM – følge opp reklamasjonssaker som lamper i oppganger, ferdigstillelse av garasje m.m. (det begynner å bli færre saker her)
 • Utbedringer – som eksempel har styret vurdert løsninger for å utvide antall sykkelplasser til sameiet

Eierseksjonsloven §57 oppsummer mye av styrets arbeid og ansvar: "Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet."   

Ønsker du å stille til valg som styre- eller varamedlem kan du sende en epost til: styret@arvolltoppen.no

Om du ønsker å vite mer om hva det går ut på kan du ringe til Morten på tlf. 971 66 980.

 


JM utbedrer fasaden ved garasjen

 • 2020.05.17

Mange har sikkert har lagt merke til at fasaden ved garasjeporten har blitt stygg av at det har rent vann med mye forskjellig grums i som har medført stygge merker på veggen o.a.. Det vil nå bli utbedret av JM. JMs underentreprenør begynner arbeidet i mandag 18. mai kl. 7.00.

Inn- og utkjøring av garasjen blir ikke hindret av arbeidet, så langt styret er informert. 

Mesteparten av arbeidet vil bli utført fra stillas. Stillasene vil være arbeidsplassen fremover til de som jobber med fasaden vår, og vi ber derfor alle om å vise særlig hensyn når de kjører inn og ut av garasjen.


JM fjerner merker på verandaene

 • 2020.04.15

JM vil i dag fjerne merkene som er foran på betonggulvet på de fleste verandaene. For å gjøre det vil de bruke kran og kommer til fra utsiden.

Dette er noe som henger igjen fra overtakelsen av fellesområdene. 


Nyhetsbrev April 2020

 • 2020.04.06

Klikk deg videre på Les mer for å lese mer om disse sakene: 

1.    Tiltak ifm. utbrudd av covid-19

2.    Bom

3. Garasjevask

4. JM

5. Dugnad

6. 17.mai-feiring 

Les mer

Årsmøtet utsatt på ubestemt tid

 • 2020.03.16

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid. Det har jo ligget i kortene siden onsdag i forrige uke. 

Vi har ikke satt noen ny dato siden det er vanskelig å vite hvordan situasjonen vil utvikle seg. 

Vi håper alle har det bra i disse tider.

Hilsen styret


Tiltak på årsmøtet for å redusere smitterisiko

 • 2020.03.11

 

Folkehelseinstituttet har anbefalt å gjennomføre en risikovurdering ved samlinger med mer enn 100 personer, og søke kommunen om tillatelse om å gjennomføre samlingen.

 

Årsmøtet har ikke tidligere hatt så mange til stede. Det var personer fra 31 seksjoner til stede i fjor og 33 seksjoner i forfjor på årsmøtet.

Vi planlegger derfor med at vi gjennomfører årsmøtet. I henhold til eierseksjonsloven skal årsmøtet være gjennomført innen utgangen av juni, og vi vet ikke hvordan situasjonen er da. 

 

Sameiet består uansett av 89 seksjoner, og ut ifra et føre var prinsipp planlegger vi for at det kan bli dobbelt av i fjor.

Tiltak

 

Vi oppfordrer derfor til at kun én person per seksjon stiller.

Bruk fullmakt dersom du selv har symptomer på forkjølelse/influensa eller av andre grunner kan være smittet

Benytt gjerne stedfortreder om du er spesielt sårbar for viruset

På årsmøtet vil styret:

 

 • spre stolene mest mulig
 • droppe servering 
 • gjøre årsmøte så kort som mulig ved å være effektive

Ellers vil vi selvfølgelig følge anbefalte råd slik som å ikke håndhilse, holde en viss avstand etc. Desinfeksjonsmiddel for hender er ikke å få tak i, så det får vi dessverre ikke satt frem.

 

Situasjonen kan selvfølgelig endre seg fremover. Dette er tiltak ut ifra de rådene helsemyndighetene har gitt per 11. mars.

 


Nyhetsbrev - januar 2020

 • 2020.01.28

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – JANUAR 2020

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

1.     Velkommen til alle nyinnflyttede her på Årvolltoppen 

I det siste har det vært en del utskiftinger i sameiet. Vi håper alle finner seg godt til rette øverst i Årvollveien. 

 

2.     www.arvolltoppen.no

Hjemmesiden vår oppdateres jevnlig med informasjon. Spesielt fanen «Beboerinformasjon» kan være nyttig å lese for alle. Her står det litt om ventilasjonsanlegget, nøkkelbestillinger, postkasseskilt mm. Du finner også en oversikt over våre leverandører inne på nettsiden. Under fanen dokumenter finner du blant annet FDV-dokumenter, husordensregler, vedtekter, samt innkalling- og protokoll fra årsmøtene 2018-2019. Let gjerne på hjemmesiden før dere evt. retter spørsmål videre til styret. 

 

3.     Nytt styre 2020

Styret trenger tilførsel av ny styreleder og flere nye styremedlemmer ved neste årsmøte. Vi trenger totalt fire nye personer inn i styret. Vi ønsker deg som har stor arbeidskapasitet, initiativ og som ønsker å bidra inn i sameiet. Sameiet vårt er fortsatt nytt, og vi har derfor mange pågående saker kontinuerlig. Spesielt er det mye å følge opp ift JM. Hvis det er noen i sameiet med ekstra interesse opp mot JM og alle reklamasjonene der, ønsker vi deg hjertelig velkommen inn i styret. 

 Følgende stillinger står på valg:

·       Styreleder

·       Nestleder / koordinator JM

·       Styremedlem x2

 

4.     Info om garasjeanlegget 

Styret følger fortsatt opp garasjesaken opp mot JM. 

a.     Vannlekkasje inn i oppgangene

Fukt og vann trenger inn i oppgangene fra garasjen etter arbeidet som ble gjort. Spesielt stort er problemet i oppgang nr. 76 og oppgang 80. Utførende firma (Oslo Epoxy AS) har nå gjennomført befaring vedr. dette i garasjen og vil foreta utbedring slik at lekkasjen stoppes. 

 

b.     Dører som ikke lukker automatisk

Dørene ble byttet ut ifm utbedringene i garasjen. Disse var i en periode vanskelig å lukke. JM sine servicemenn skal nå ha justert pumpene og smurt opp låssystemet der dette var påkrevd. Evt. Ytterligere reklamasjoner på dørene må dere informere styret om. 

 

c.     Nummerskilt på dørene

Nummerskiltene fra de gamle dørene vil tas av og monteres på de nye av JM. 

 

d.     Hvor skal vannet renne videre

JM vil nå sette ned noen «sandfangsluk» på valgte steder nær dørene inn til trappeoppganger slik at rennene i garasjen ikke fylles opp. Nå har vi ikke hatt mye snø den siste tiden, men rett etter at garasjen var ferdig samlet det deg mye vann i rennene, og noen steder rant dette over. Akkurat hvordan disse «sandfangslukene» fungerer har vi ikke fått noe godt svar på, men vi følger opp saken videre. 

 

e.     Krav til nivåforskjell i.h.h. til livsløpsstandard 

Vi etterspurte krav til nivåforskjell mellom gulvet i garasjen og inn til oppgangene fra nummer 72-80. Spesielt mtp. Handicap-tilpasning. JM svarte at det ikke bør være over 25mm nivåforskjell fra terskel og ned til gulv. Er det mer enn dette må man kompensere med en «rampe». Dette har nå JM løst ved å montere et skråbeslag på innsiden av alle dørene inn til heishuset. 

 

5.     Status bom og skilter gjesteparkering 

Bilsperrebom, for å begrense trafikken foran blokkene er bestilt. Vi regner med å få det montert mot slutten av vinteren. Det vil også bli satt opp skilt med parkeringsregler for gjesteparkeringen.

 

6.     Status brannvern

Alle gjenstander i bodganger må fjernes innen 13. Februar, etter det vil de bli fjernet og levert på Haraldrud av styret. Viser til husordensreglene pkt 2.4.

Et bilde som inneholder innendørs, bygning, gulv, vegg

Automatisk generert beskrivelse

 

7.     Status kameraovervåkning 

Overvåkningskamera skal installeres ila uke 5

 

8.     Utlån av «styrerom», bord og stoler

Som mange av dere vet har sameiet to disponible rom i oppgang 78 og 80. Rommene blir i dag brukt som vognrom (nr 78) og styrerom (nr 80). Styret ønsker nå at rommet i Årvollveien 80 skal komme beboerne mer til nytte og ønsker å låne rommet ut ved behov, for eksempel ved barnebursdager, møter, Yogatimer (som allerede er i gang) og andre egnede aktiviteter. Er du i tvil om rommet er egnet til ditt formål, ta kontakt med styret. Det vil bli hengt opp en liste på utstyrsrommet som dere fyller ut dersom dere ønsker å låne rommet. Styret har bord og stoler til utlån som dere kan disponere. Ønsker dere å låne bord og stoler, send styret en epost til styret.
Styret forventer at rommet ryddes og rengjøres ved behov etter bruk. Forlat rommet slik du ønsker å finne det 

😊

9.     Tidspunkt årsmøtet

Årets årsmøte er planlagt gjennomført på Årvoll gård, tirsdag 17. mars (uke 12), kl 1800. Dette på bakgrunn av ønsker fra beboerne om å avholde det nærmere «hjemme» samt at styret håper på et større oppmøte enn tidligere år. Det vil komme egen innkalling til årsmøte senere.

 

10.  Hagegruppe

Styret minner om at det nylig ble opprettet en hagegruppe for beboere på Årvolltoppen.

Årvolltoppen hagegruppe er et tilbud til beboere i Årvolltoppen sameie som ønsker å bidra til trivelige utearealer for alle. Det er frivillig å delta. Gruppa kan planlegge og sette i gang tiltak i samarbeid med styret som kommer alle beboerne til gode, for eksempel blomsterkasser og dyrking av grønnsaker. Her er alle forslag velkomne. Alle kan være med og det er helt uforpliktende å bli "medlem" av gruppa. 

Du kommer i kontakt med hagegruppa via facebook (www.facebook.com/groups/aarvolltoppenhagegruppe) eller mail til initiativtager Line Tveiten ltveiten@hotmail.com

 

11.  Fellesarealer

·       Ikke lagre ting på fellesarealene (Bilbatteri i en av oppgangene, garasjen, ganger utenfor bodene mm.) Alt må fjernes innen 13. februar – da kastes det av styret 

·       LUKK garasjeporten etter inn- og utkjøring 

·       Parkeringsforbud for sykler om vinteren – kun tillatt å parkere sykler utenfor nummer 70 (ut mot Årvollveien), samt ved smøreboden/lekeområdet ved snøfall. Parkeringsforbud i enden av veien ved nr.80, samt mellom blokkene 72-74 og 74-76, da dette er områder som MÅ benyttes til snødeponi i forbindelse med brøyting. 

 

12.  Resultater fra sykkelparkeringsundersøkelsen

Styret sendt i høst ut en spørreundersøkelse om sykkelparkering i Sameiet Årvolltoppen. Vi har nå fått inn 73 svar og er svært fornøyd med det. Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare! Vi vil nå analysere resultatene og vurdere tiltak, f.eks. søke om støtte fra kommunen til å øke innendørs sykkelparkering.

 

I påvente av flere sykkelparkeringsplasser vil styret oppfordre alle beboere til å skille mellom sykkelparkering og sykkellagring, spesielt nå på vinteren. Det er ønskelig at dem som benytter sykkelen daglig/ukentlig kan parkere syklene sine innendørs.

 

Styret takker for godt oppmøte og en hyggelig sammenkomst under julegrantenningen 

 

Det er viktig at alle beboere melder i fra til styret om alle feil og mangler dere måtte oppdage! Dette gjøres på styret@arvolltoppen.no

 

 

Styret ønsker alle beboerne et riktig godt nytt år!


Garasjen ikke klar til søndag

 • 2019.11.29

Garasjen er forsinket

I følge JM er utbedringen av garasjen stort sett etter planen, men oppmerkingen av parkeringsplassene vil ikke være ferdig før i neste uke. Beskyttelsesrekkverken vil også bli montert i neste uke. 

Garasjen er klar Onsdag 4. desember kl. 16.00.  Det tidspunktet har vi fått av JM og vi håper det er korrekt.  

 

Les mer

Nyhetsbrev - november 2019

 • 2019.11.23

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – NOVEMBER 2019

 

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

Status reklamasjoner mot JM:

1.     Garasjen

Styret viser til egen informasjon omkring rundt garasjesaken på vår hjemmeside.

 

Vi ønsker å takke for all tålmodighet og forståelse omkring arbeidet med garasjen. Samtidig beklager vi de problemer og utfordringer som har vært med lading og div annet knyttet til utbedring. Nå er det heldigvis kun en uke igjen og vi håper at vi nå kan gå vintrene i møte uten å måtte belage oss på å måtte bruke gummistøvler i garasjen.

 

 

Diverse:

2.     Mus

Sameiet har avtale med Anticimex angående tiltak og oppfølging mot skadedyr. I den forrige rapporten fikk vi vite at det er fanget 11 mus utenfor garasjen vår, men ingen inne i garasjen. Styret henstiller derfor beboere til å være flinke til å lukke dører etter seg når vinteren kommer.

 

3.     Fellesarealer

Vi minner om at alle ganger og bodganger skal være fri for gjenstander. Det er ikke tillatt å oppbevare gjenstander der. Se husordensreglene for mer informasjon.

 

Det er ikke tillatt å parkere sykler foran blokkene på vinteren da dette vanskeliggjør brøyting av snø for vaktmesteren og det er en risiko for at syklene blir ødelagte. Benytt derfor sykkelparkeringen ved smøreboden/skuret, eller utenfor nummer 70. 

 

4.     Spørreundersøkelse sykkelparkering

Styret ser på muligheten for flere sykkelparkeringsplasser og sender i den forbindelse ut en spørreundersøkelse om behovet for forskjellige typer sykkelparkering. Vi håper alle tar seg tid til å svare slik at vi får et godt bilde av hva status er for sykkelparkering i dag og hvilke ønsker beboerne har. 


Vi benytter anledningen til å be beboere om å vennligst ikke bruke garasjen til oppbevaring av sykler som ikke er i daglig bruk. 

Link til Google-skjema: 
https://docs.google.com/forms/d/1Z7UjhFGWZ7avHPruutfFvn3PL7QlWQVN8ZNsEgQAypw/viewform?edit_requested=true

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, sykkel, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

5.     Uteområde

Urin fra hunder og katter lager «brennemerker» i plenen (svir bort gresset) - hvis dyr tisser på plenen gjennom vinteren så viser det seg som brune flekker i plenen til våren. Man får ikke gjort noe med katter og andre dyr som går løse, men det er fint hvis beboerne kan unngå å lufte hunder på plenen.

 

Styret henstiller beboere til å unngå å kjøre eller parker på plenen vår da dette vil ødelegge gresset.

 

6.     Brannvern

I juni gjennomførte styret to runder med opplæring i brannsystemet for beboere i sameiet. Se vedlagte presentasjon som ble gjennomgått.

 

I august hadde vi brannøvelse hvor vi øvde på å evakuere sameiet. Alle kom seg tilsynelatende fint ut og gikk til avtalt oppmøtested som er gjesteparkeringen. Noen glemte å lukke vinduer og verandadører, dette er et forbedringspunkt. Se vedlagte branninstruks for hva du skal gjøre dersom det brenner.

 

Vi oppfordrer alle beboere til å gå gjennom brannsikkerheten i egen leilighet. Dersom du har hengt opp egne brannvarslere, sjekk om disse har batteri, sjekk tilstanden på ditt brannslukningsutstyr dersom du har pulverapparat el.l. og tenk gjennom hva du gjør dersom det begynner å brenne i din leilighet eller oppgang.

 

Har du spørsmål ang. brannsikkerhet i egen leilighet eller i fellesarealer, ta kontakt med styret.

 

7.     Julegrantenning

Velkommen til Julegrantenning i Sameiet Årvolltoppen

Søndag 1 desember kl 18.00.

 

Vi håper på livmusikk fra Tonsenhagen skolekorps i år, derfor vil tenningen starte noe senere enn tidligere år. Ellers blir det også "gikk meg over sjø og land", "så gjør vi så" og noe varmt og drikke på.

 

Ta gjerne med egen kopp.

 

 

Styret ønsker å takke for godt oppmøte ifm servicen på ventilasjonsanlegget. De aller fleste møtte opp til avsatt tid eller fikk byttet med en nabo!

 

Det er viktig at alle beboere melder i fra til styret om alle feil og mangler dere måtte oppdage! Dette gjøres på styret@arvolltoppen.no

 

 

Styret ønsker alle beboerne er riktig god førjulstid! 

Snømann


Julegrantenning

 • 2019.11.16

 

 

Velkommen til Julegrantenning i Sameiet Årvolltoppen

 

Søndag 1 desember kl 18.00.

 

Vi håper på livmusikk fra Tonsenhagen skolekorps i år,
derfor vil tenningen starte noe senere enn tidligere år.

 

Ellers blir det også "gikk meg over sjø og land", "så gjør vi så" og noe varmt og drikke på.

Ta gjerne med egen kopp.

 

 

 

Håper vi ses J

 


Om garasjen - ny informasjon legges ut fortløpende

 • 2019.10.31

Garasjen er stengt fra mandag 4. november til søndag 1. desember.

Parkerings- og ladesituasjonen
Vi skjønner veldig godt at situasjonen er vanskelig, frustrerende og tidvis uholdbar for flere beboere, men vi må likevel forholde oss til noen regler ift parkering og brannsikkerhet.

(1) Det er ikke tillatt å parkere langs veien ved blokk 72-74-76-78-80. Årsak - dette er en veiakse som MÅ være åpen for nødetatene (herunder må blant annet en brannbil og ambulanse kunne komme forbi).

(2) Det er ikke tillatt å lade elbil på vanlig stikkontakt i sameiet. Dette pga brannfare. Elbilforeningen beskriver at dersom man skal lade på vanlig husholdningskontakt, må denne kontakten ha egen kurs, den kan maks ha 10 A sikring og kursen må ha jordfeilbryter type B. Eksempelvis har stikkontakten ute på terrassen IKKE egen sikring og MER enn 10 A (16A). Styret kan derfor ikke tillate at beboere lader på vanlig husholdningskontakt. 

(3) Én beboer i sameiet har fått tillatelse fra styret til å stå parkert helt innerst foran fjellveggen (ved oppgang 80) pga HC-behov. Bilen vil ha synlig HC-bevis i frontruten. 

(4) JM har ennå ikke klart å få på plass de laderne de har lovet oss på gjesteparkeringen. Vi fortsetter å mase på dem og gir dere oppdatering så snart vi har noe mer håndfast. 

 

Les mer

Strømmen vil være borte i en halv time midt på dagen på fredag 29 oktober

 • 2019.10.29

I forbindelse med oppstart av arbeidene i garasjen førstkommende mandag er det behov for å ta ut en 63amp kabel fra teknisk rom i garasjeanlegget (ved inngang 76) slik at JMs underleverandør har tilstrekkelig med strøm for å få utført arbeidene. Dette vil bli gjort førstkommende fredag, mellom kl.10.00 og kl.12.00.  Strømmen vil bli borte i ca ½ time på fellesanlegget innenfor dette tidsrommet.


Utbedring av garasjen - nye datoer

 • 2019.10.19

NB! UTBEDRINGEN ER FORSKJØVET MED EN UKE
JM har på grunn av underleverandøren måtte forskyve oppstarten til uke 45. Datoene under er korrigert i henhold til dette.

UTBEDRING AV GARASJEGULV I UKE 45, 46, 47 OG 48
JM planlegger arbeidet fra og med uke 45 til og med uke 48 (4. november til 1. desember). Arbeidet vil altså ta fire uker. 

BILER, SYKLER MÅ FJERNES
Biler, sykler og annet på bakken må ut av garasjen før arbeidet starter opp. Garasjen kan ikke brukes i det hele tatt mens arbeidet pågår. Har du dekk, skiboks eller lignende hengende på garasjeplassen, får du ikke tilgang til det før arbeidet i garasjen er ferdig. 

HVA SKAL GJØRES?
JM skal frese to avløpsrenner på hver side av "veien" i garasjen. Fra veggene skal det bygges opp fall mot rennene, og fra midten av "veien" skal det bygges opp fall mot hver avløpsrenne. Avløpsrennene skal føre overflatevann ut. Det vil ligge rist oppå avløpsrennene.

LADING AV ELBILER
Denne situasjonen er spesielt utfordrende for de av dere som har elbil og som er avhengig av å lade bilen på parkeringsplassen i garasjen. Vi har ingen løsning på dette i dag. Vi har bedt om at JM ser på muligheter for avhjelpe denne situasjonen med mobile ladestasjoner.  

FORBEHOLD
Informasjonen vi sender ut nå bygger på det vi har fått av informasjon fra JM. Foreløpig har vi ikke full oversikt. Informasjonen her vil oppdateres med ny informasjon og endringer ved behov.  


Nyhetsbrev - August 2019

 • 2019.08.25

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – AUGUST 2019

 

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

Hva har styret jobbet med siden forrige nyhetsbrev:

 • Kameraovervåkingsutstyret som ble vedtatt at skal installeres under forrige ekstraordinære årsmøte er levert. Vi avventer nå montering.
 • Styret har hatt besøk av norsk brannvernforening som har orientert om hvilke plikter sameiet vårt har. Dette omfatter blant annet HMS rutiner og servicekontrakter på sprinkel og brannalarmanlegg.
 • Styret fikk bestilt og gjennomført teaterforestilling på vårt uteområde søndag 11. august. Det var godt oppmøte og vi anser dette som et meget vellykket arrangement. Takk til alle som kom :)

 

Status reklamasjoner mot JM:

 • Vi venter på en fremdriftsplan fra JM slik at vi vet når arbeidet med å lage fall og midtrenne i garasjen kan begynne. Vi har bedt om å få denne fremdriftsplanen innen utgangen av denne uken (uke 34). Vi ser frem til å få gjort noe med vannspeilet som dannes av smeltevann om vinteren. Da vil vi også finne ut av om det tiltaket er nok til at luftfuktigheten i garasjen kommer ned på et akseptabelt nivå. Arbeidet med å lage fall i garasjen vil ta tid, det er snakk om uker, ikke dager, og garasjen må være helt tom for ting i den perioden. Vi vet at JM har funnet en underentreprenør til arbeidet, og vi kan forvente at arbeidet starter opp i løpet av høsten. Det er derfor svært viktig at alle som reiser bort for en lenger periode har noen som kan flytte bilen og sykler for seg. 

 

 • JM vil også gjennomføre nye målinger av fuktinntrenging utenfra. De vil bore i gulvet for å måle fukt. Vi har bedt om en av målingen utføres i en av heissjaktene. 
 • Døren ved siden av garasjeport vil utbedres i løpet av september.
 • Når det gjelder lampene som går i oppgangene så har JM vist seg å være litt tilbakeholde med å skifte disse. JM ønsker at vi som sameiet skal godkjenne lampenes plassering i forhold til sprinklerhodene før de skifter ut nye hoder (siden dette er et avvik fra TEK 10). Vi har ingen grunn til å betvile brannsikkerheten i oppgangene. Det er flere sprinklerhoder per kvadratmeter enn påkrevd, og der lyskildene «skygger» for et sprinklerhode er «skyggeområdet» dekket av andre sprinklerhoder. Om dette er tilstrekkelig til å oppfylle TEK 10 kan ikke vi i styret si. Det er uansett utbygger som skal dokumentere dette. Avviket bør kunne la seg lukke med en analyse fra kompetent hold på at funksjonskravene i TEK 10 er oppfylt.  Nå har vi gitt tilbakemelding om at vi ikke kan godkjenne dette, men at vi heller ikke på dette tidspunktet har noen intensjon om å be om at lampene fjernes pga brannsikring. Lampene skal nå skiftes fortløpende. JM undersøker fortsatt årsaken til at lampene har gått så fort. 
 • Utbedring av luftingen på en gavlvegg skal ferdigstilles i løpet av august. 
 • Eiendomsanalyse AS leverte en rapport om bygningene før sommerferien. Der var det en del momenter som vi har klagd på til JM. JM har også fått rapporten. JM vil få en egen konsulent til å kommentere rapporten før de svarer oss. Vi kan vente svar i løpet av neste uke.  

 

 • Rapporten fra Eiendomsanalyse AS har en del avvik som går på brannsikring (f.eks. at dører mellom bodrom og oppgang ikke er selvlukkende) fasade/tak (som f.eks. omtalte lufting av kledning), oppganger og smørebod.   

 

Brannvern i sameiet:

Tirsdag 27. august kl. 18.30 planlegger vi brannevakueringsøvelse på Årvolltoppen, det vil si at vi øver oss på å gå ut når brannalarmen går. Deltakelse er obligatorisk og alle må gå ut til oppmøtested som er gjesteparkeringsplassen. Når dere kommer ut må dere krysse av på beboeroversikt hos brannansvarlig i gul vest. Gjør rede for naboer som dere vet er bortreist osv. Deretter kan dere gå inn igjen.

IKKE forsøk å skru av brannalarmen når vi har øvelsen. Benytt heller anledningen til å sjekke om brannalarmen lyder i din leilighet og i din oppgang. Sprinkleranlegget kan ikke aktiveres ved at brannalarmen går. Styret vil skru av brannalarmen når alle har kommet seg ut til avtalt oppmøtested. Forbered barna på høy lyd, da brannalarmen kan oppleves skremmende.

I forbindelse med brannøvelsen er det fint hvis alle tenker over brannsikkerhet i egen leilighet (hvordan kan brann oppstå i min leilighet?), rømningsveier (hvordan kommer jeg meg ut hvis det brenner?) og sjekker eget brannslukningsutstyr i sin leilighet (hva er tilstand på pulverapparater, står de lett tilgjengelig osv.)  

På vei ut av leiligheten er det fint hvis alle sjekker at heisen går ned i 1. etg. og at heisdørene står åpne slik de skal, og at utgangsdøra åpner seg og blir stående åpen slik den skal. Ved feil, meld fra til brannansvarlig i gul vest eller styret@arvolltoppen.no.

Dersom du trenger assistanse for å komme deg ut, eller det er noe annet du mener styret bør vite deg og din leilighet ift. brann (f.eks. om du har kjæledyr som er alene hjemme noen ganger, air bnb o.l.), så si fra til brannansvarlig og/eller send en mail til styret@arvolltoppen.no.

 

Diverse:

Gratis sirkeltrening ute med Sterk Løren

28. august og 4. september blir det gratis sirkeltrening ute på fellesarealet med personlig trener Erling fra Sterk Løren. kl. 18.30-19.30. Du melder deg på en eller begge treninger ved å sende en mail til styret@arvolltoppen.no. Dersom det er stor interesse for dette, vil styret vurdere forskjellige finansieringsløsninger for å fortsette med felles trening ute.

https://www.facebook.com/events/1078774095646373/

https://www.facebook.com/events/923599644645290/

 

Bom

Styret har mottatt anbud og bestilt montering av bom. Vaktmester skal montere denne, men avventer svar fra JM ang grunnforhold der den skal plasseres. JM er dessverre svært trege med å svare oss.

 

Sykkelparkering

Styret vil sende ut en spørreundersøkelse relatert til vårt behov for sykkelparkering.

 

Oljing av rekkverk ute

Styret har etter innspill vedtatt at rekkverkene allikevel ikke skal oljes. Vi har mottatt informasjon som tilsier at treverket vil eldes naturlig og uten vedlikeholdskrevende oljing eller beising.

 

Uteområde

Styret gjennomfører ny lukedugnad tirsdag 27.8. Sameiet har ikke engasjert gartner på permanent basis, men leide inn en for rådgi styret i sommer.

 

 Det er viktig at alle beboere melder i fra til styret om alle feil og mangler dere måtte oppdage! Dette gjøres på styret@arvolltoppen.no

 

Styret ønsker alle beboerne en riktig god sensommer! 


Sommerfest

 • 2019.08.15

Styret inviterer til sommerfest ute på fellesarealet 24. august fra kl. 16. 

Alle tar med retter til en felles buffet. Vi ønsker brød og smør/aioli, salater, kalde og varme retter, kaker og frukt. Send mail til styret (styret@arvolltoppen.no) om hva du tar med. 

Styret setter opp langbord og stoler, alle tar med egen tallerken, bestikk, glass og kaffekopp. Styret ordner med vann, saft, kaffe og te. 

Alle tar med uteleker til felles bruk. Styret planlegger underholdning for store og små. Si fra hvis du vil bidra med noe. Velkommen til alle! 

Saken oppdateres.

 


Gratis sirkeltrening ute med Sterk Løren

 • 2019.08.15

28. august og 4. september blir det gratis sirkeltrening ute på fellesarealet med personlig trener Erling fra Sterk Løren. kl. 18.30-19.30. Du melder deg på en eller begge treninger ved å sende en mail til styret@arvolltoppen.no. Dersom det er stor interesse for dette, vil styret vurdere forskjellige finansieringsløsninger for å fortsette med felles trening ute.

https://www.facebook.com/events/1078774095646373/

https://www.facebook.com/events/923599644645290/

 


Ekstraordinært Årsmøte 2019

 • 2019.06.19

Protokoll og oppdaterte vedtekter ligger nå tilgjengelig på hjemmesiden.

Styret


Nyhetsbrev - juni 2019

 • 2019.06.10

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – JUNI 2019

 

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

Les mer

Ekstraordinært årsmøte

 • 2019.06.07

Innkalling til ekstraordinært årsmøte er nå sendt ut på mail. 

Dato: mandag 17.06.2019 

Klokkeslett: 20.00 

Sted: Uteområdet Årvolltoppen 

Innkallingen ligger også ute på hjemmesiden under fanen "dokumenter". 

Mvh Styret


Inngangsdøren i nr 72

 • 2019.05.30

Hei, 

Inngangsdøren i nr 72 er delvis defekt. Beboere i 72 må frem til døren er fikset, gjøre følgende:

 1. IKKE bruk den automatiske døråpneren, da låser ikke døren automatisk når den går igjen. 
 2. Glemmer du deg og bruker døråpneren - TREKK døren godt til deg slik at den går i lås. 

Frøiland Byggskade var på befaring i går, mandag 21/5-19, for å se på skaden og har bestilt service/reparasjon av døren. I og med at forsikringen dekker dette forholdet (etter forrige innbruddsforsøk), har styret valgt å ta dette via IF slik at vi slipper å betale for dette selv. Derfor har utførelsen drøyd i litt lengre tid enn normalt.

Det har desverre igjen vært tyveri i garasjen. Denne gangen har det blitt stjålet sykler. Vi oppfordrer alle som har fått frastjålet noe til å anmelde dette til politiet. Dersom noen oppdager skadeverk/ødeleggelser på fellesområder/dører eller lingnende, send en mail til styret.

Siden forrige innbrudd har vi bestilt bytting av låser til oppgangene. Dato for utførelse kommer. 

Mvh Styret 


Innbrudd i garasjen

 • 2019.05.28

Hei! Til info så har det vært ubudne gjester i garasjen vår i natt igjen. Styret er kjent med at minst en sykkel er stjålet og vi henstiller alle beboere til å være årvåkne samt følge de tiltak som vi tidligere har informert om. Hilsen styret


Heis oppgang 74

 • 2019.05.20

Heisen i oppgang 74 står. Kone  kommer for å reparere heisen i morgen, tirsdag 21.05.19.

Styret


Garasjedør oppgang 78

 • 2019.05.05

Døren fra garasjen inn til oppgang 78 er svært vanskelig å åpne. Styret får noen til å se på det til uka. Inntil da, hold døren på gløtt ved å legge matten/tilsv. imellom, så kommer alle seg inn og ut.

Mvh Styret


Garasjevask onsdag 24. April

 • 2019.04.24

Minner om at Reiduns renhold kommer i morgen onsdag 24. April for å vaske garasjen vår. Samtlige biler må da være fjernet i tidsrommet ca 0800-1600. Minner også om at sykler og annet må fjernes.

 

Hilsen styret


Dugnad vår 2019

 • 2019.04.24

 

 

 

Hei.

 

Vi minner om dugnad på Årvolltoppen i morgen.

 

Les mer

Garasjeporttrøbbel

 • 2019.04.13

13. april 9.45: Garasjeporten er i ustand og står derfor åpen. Service blir utført i løpet av dagen. Inntill videre må porten stå åpen. Vi vet at det har vært stjålet sykler i området i det siste. Følg derfor gjerne litt ekstra med på hvem som beveger seg i garasjen.


Dugnad 25. 04. 2019

 • 2019.04.04

Torsdag 25. april er det klart for årets dugnad på Årvolltoppen.

 

 

 

 

Les mer

Protokoll Årsmøte 2019

 • 2019.03.27

Da ligger protokollen fra ordinært årsmøte 2019 ute under fanen "Dokumenter" og "Årsmøte". 

 

Økning av felleskostnader garasjeplass

Til info vil felleskostnadene per garasjeplass økes fra 150,-/mnd til 180,-/mnd. Økningen er satt til 01.01.19 og vil etterfaktureres på juli-fakturaen. 

 

 

Mvh Styret


Vask av garasjen 24. april

 • 2019.03.14

Onsdag 24. april kommer Reiduns renhold for å vaske garasjen vår. Samtlige biler må da være fjernet i tidsrommet ca 0800-1600. Minner også om at sykler og annet må fjernes.


Melding "insert plug" på ladebokser i garasjen

 • 2019.03.14

Billader var innom sameiet i går og oppgraderte programvaren. Ladeboksene viser nå følgende tekst: "insert plug". Denne henviser kun til at laderen er klar til bruk og er ikke en feilmelding. 


Årsmøtet

 • 2019.03.04

Sameiet Årvolltoppens årsmøtet er 13. mars 2019 kl. 18.00, hos Enqvist Eiendomsdrift i Konghellegate 3 (Området Rosenhoff).

Tirsdag 5. mars sendes innkalling med sakspapirer ut per e-post. 

Innkallingen er lagt ut under fanen "Dokumenter".


Vann i garasjen - informasjon om saken

 • 2019.03.01

15.02.2019: JM har godkjent referatet fra møtet 30. januar. Referatet finner du under "Dokumenter" (i fanen "Annet").

Les mer

Endelig fjerning av vann i garasjen!

 • 2019.02.22

Hei!

Endelig kan styret meddele at vannet i garasjen skal fjernes som et midlertidlig tiltak. Reiduns renhold kommer førstkommende tirsdag (26. februar) og vil holde på i garasjen i tidsrommet ca 8-13. Dette medfører at biler, sykler og annet må være fjernet i denne perioden. Styret minner samtidig på at at det ikke er lov å bruke garasjen som oppbevaringsplass herunder for akebrett eller andre gjenstander.

Hilsen styret


Referat fra møtet mellom JM og sameiet er tilgjengelig

 • 2019.02.16

JM har godkjent referatet fra møtet 30. januar som vi informerte om 13. februar. Referatet finner du under "Dokumenter" (i fanen "Annet").  


Snøskavler på tak

 • 2019.02.04

Styret ber alle beboere om å være årvåkne omkring snøskavlene som henger utenfor noen av fasadene våre. Firmaet "lavpris liftutleie" er engasjert for å fjerne disse. De kommer forhåpentligvis sent i ettermiddag og senest i morgen formiddag. 


Garasjeporttrøbbel

 • 2019.01.20

Garasjeporten har låst seg. Vi har ringt Norports vakttelefon, men havner der på telefonsvarer. Beskjed er lagt igjen. Siden vi ikke har oppnådd kontakt med Norport har vi dessverre ikke mer å melde enn dette.

Norport kom rundt kl. 17.00. Garasjeporten er nå i orden igjen.


Vannlekkasje i Myrerskogveien På Grefsen

 • 2019.01.05

Dårlig med vann?

Oslo kommune Vann og Avløpsetaten opplyser via hjemmesiden:

Det har oppstått en stor vannlekkasje i Myrerskogveien. Store deler av Grefsen / Kjellsås er uten vann for øyeblikket på grunn av denne lekkasjen. Vi kommer tilbake med mer info

 

Følg med på info direkte på Vann og Avløpsetaten.

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/stengt-vann/


Service på ventilasjonsanlegget

 • 2018.10.30

I november vil Solheim og Larsen Klima gjennomføre service på samtlige Nilan-ventilasjonsanlegg på Årvolltoppen. Se lenker for oversikt over hvilken leilighet som har service når.

Dersom tiden ikke passer, bytt med en nabo og varsle styret på mail styret@arvolltoppen.no

Det er viktig at beboeren er hjemme til angitt tidspunkt, eller at en nabo får nøkkel og kan låse opp leiligheten.

 

Årvollveien 70

Årvollveien 72

Årvollveien 74

Årvollveien 76

Årvollveien 78

Årvollveien 80

 

Pris per leilighet for service + ETT filtersett som byttes: 3060,-

Sameiet dekker halve prisen. Resten faktureres av forretningsfører. 

 

Ekstra filter til de som har bestilt dette koster 710,- inkl. mva. og faktureres seksjonseier. Disse utleveres ved service og byttes selv til våren. 

 

 

Mvh

Styret


Snø

 • 2018.10.30

Hei!

Da har snøen kommer og vinteren er i anmarsj. Styret henstiller alle som har sykler og annet på uteområdene om å fjerne dette. Dette for at brøytingen skal være mest effektiv og for å unngå at gjenstander blir ødelagt. 

Ha en fortreffelig hvit dag :)

Hilsen styret


Test av brannalarm, tirsdag 30. oktober, mellom 11.00 og 13.00

 • 2018.10.29

Service og kontroll av brannvarslingssystemet utføres 30. oktober. Brannalarmen vil utløses for å teste at den varsler i alle oppganger. Alarmen vil utløses en gang mellom 11.00 og 13.00.


Høy svarprosent på kundeundersøkelsen

 • 2018.10.23

Svarprosenten vår på kundeundersøkelsen var på over 65 prosent, og JM premierer oss med 15 000,-.  


Info fra styret

Oslo - 12. Jun

10 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...