Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Nyhetsbrev oktober 2020

 • 2020.10.12

Nyhetsbrev oktober 2020

Nyhetsbrevet fra styret kommer hovedsakelig ut hver andre måned og inneholder informasjon som pågående saker i styret, kommende arrangementer og annen nyttig info til deg som beboer.

 

1.     Nytt styre

2.     Gjesteparkering

3.     Service på ventilasjonsanlegg

4.     Sykkelparkering i vinter

5.     Julegrantenning

 

1.     Nytt styre.

-        Det er noen endringer i styret, og etter valget september 2020 består styret av:

-        Styreleder: Line Tveiten valgt i 2020 for 2 år, bor i nr 80

-        Styremedlem: Marcel Ayivi valgt i 2020 for 2 år, bor i nr 72

-        Styremedlem: Kjersti Andrea Bråge Fjeldstad valgt i 2020 for 2 år, bor i nr. 78

-        Styremedlem: Ragnhild Lund Schultz valgt i 2020 for 2 år, bor i nr 74

-        Styremedlem: Pål Petter Paulik valgt i 2020 for 2 år, bor i nr. 76

-        Styremedlem: Dag Ingmar Kårtveit valgt i 2019 for 2 år, bor i nr. 70

-        Varamedlem: Torfinn Brustad valgt i 2020 for 2 år

-        Varamedlem: Anne Kari Strøm valgt i 2019 for 2 år, bor i nr 70

 

2.     Gjesteparkering:
- Det er planlagt nye skilt til gjesteparkeringen vår som skal tydeliggjøre hvor denne er og hvilket sameie den tilhører. Det er ofte fullt, og det har hendt at gjester ikke får plass fordi beboere har brukt plassene. Vi presiserer derfor at plassene er FORBEHOLDT GJESTER.

 

Det er også sendt mail til styret i Årvoll-Brinken med oppfordring til at beboerne der ikke bruker vår gjesteparkering som korttidsparkering.

 

Per nå er det ingen kontroll på vår gjesteparkering, men det vurderes å innføre en kontroll hvor man må registrere bilnummeret for å stå der gyldig, slik de har på gjesteparkeringen i Brinken. Styret følger opp saken og vurderer om dette er nødvendig.

 

3.     Service på ventilasjonsanlegget:

Det er avtalt årlig service på ventilasjonsanlegget, og styret vil presisere at det er viktig at alle gjennomfører denne. Dette er både for å sikre et godt inneklima, men også sikre den avtalen vi har med de som gjennomfører service. Vi har en avtale på service som gjelder hele sameiet, og om enkelte ikke vil gjennomføre, vil dette bl.a. føre til en dyrere avtale for de resterende beboere. Det er anbefalt å skifte filter 2 ganger i året, men om man ønsker å kjøpe ekstra filter og skifte selv etter 6 mnd. er valgfritt.

 

4.     Sykkelparkering i vinter:
- I vinter vil vi oppfordre alle til å bruke de fine to-etasjes sykkelparkeringene rett innenfor garasjeporten. Det er fint om sykler som ikke brukes så ofte står oppe og de som brukes ofte nede. El-syklene får kun plass nede der det ikke er «to etasjer» så om du som ikke har el-sykkel får plass under et «overbygg» er det fint om du setter din sykkel der, slik at det blir plass til alle.

 

5.     Julegrantenning:

-        Det blir felles julegrantenning i sameiet første søndag i advent, 29. november kl 18.00 Hold av datoen og bli med på litt julehygge med naboene som garantert vil få deg i julestemning.

 

Send gjerne inn forslag og eventuelle komentarer på styret@arvolltoppen.no.


Nyhetsbrev - juni 2020

 • 2020.06.25

Klikk deg videre på Les mer for å lese mer om disse sakene: 

1. Sommerfest og barneteater

2. Fettvett

3. Hagegruppa informerer

4. JM-saker

Les mer

Årvolltoppen trenger styremedlemmer

 • 2020.06.06

Sameiet mangler tre personer til styret før årsmøtet i juni – styreleder, ett styremedlem og en vara. 

Arbeidsmengden for medlemmene varierer, men alle i styret må regne med å måtte ta et selvstendig ansvar for ulike saker. Samtidig er det tilfredsstillende å se resultater og bidra til god drift av sameiet. Å sitte i styret gir deg også en mulighet til å bedre kjent med andre i sameiet, og få en oversikt over hva som rører seg i sameiet vårt.

Det er styreledervervet krever den største innsats, og styreleder har derfor også hatt det høyeste honoraret.

Eksempler på styrearbeid:

 • Daglig drift – følge opp vaktmesteroppgaver, vask av oppganger, etc.
 • Økonomi og administrasjon – betale regninger, følge opp budsjett, dialog med forretningsfører, avholde styremøter, vedlikeholde styreportalen o.a.
 • Følge opp vedtekter og husordensregler – se http://www.arvolltoppen.no/Dokumenter
 • Sesongoppgaver – følge opp serviceavtaler, sørge for filterskift og service blir tilbudt alle seksjoner, vask av garasjen m.m. 
 • Henvendelser – svare beboere på spørsmål, søknader, bistå nyinnflyttede, osv.
 • JM – følge opp reklamasjonssaker som lamper i oppganger, ferdigstillelse av garasje m.m. (det begynner å bli færre saker her)
 • Utbedringer – som eksempel har styret vurdert løsninger for å utvide antall sykkelplasser til sameiet

Eierseksjonsloven §57 oppsummer mye av styrets arbeid og ansvar: "Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet."   

Ønsker du å stille til valg som styre- eller varamedlem kan du sende en epost til: styret@arvolltoppen.no

Om du ønsker å vite mer om hva det går ut på kan du ringe til Morten på tlf. 971 66 980.

 


JM utbedrer fasaden ved garasjen

 • 2020.05.17

Mange har sikkert har lagt merke til at fasaden ved garasjeporten har blitt stygg av at det har rent vann med mye forskjellig grums i som har medført stygge merker på veggen o.a.. Det vil nå bli utbedret av JM. JMs underentreprenør begynner arbeidet i mandag 18. mai kl. 7.00.

Inn- og utkjøring av garasjen blir ikke hindret av arbeidet, så langt styret er informert. 

Mesteparten av arbeidet vil bli utført fra stillas. Stillasene vil være arbeidsplassen fremover til de som jobber med fasaden vår, og vi ber derfor alle om å vise særlig hensyn når de kjører inn og ut av garasjen.


JM fjerner merker på verandaene

 • 2020.04.15

JM vil i dag fjerne merkene som er foran på betonggulvet på de fleste verandaene. For å gjøre det vil de bruke kran og kommer til fra utsiden.

Dette er noe som henger igjen fra overtakelsen av fellesområdene. 


Nyhetsbrev April 2020

 • 2020.04.06

Klikk deg videre på Les mer for å lese mer om disse sakene: 

1.    Tiltak ifm. utbrudd av covid-19

2.    Bom

3. Garasjevask

4. JM

5. Dugnad

6. 17.mai-feiring 

Les mer

Årsmøtet utsatt på ubestemt tid

 • 2020.03.16

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid. Det har jo ligget i kortene siden onsdag i forrige uke. 

Vi har ikke satt noen ny dato siden det er vanskelig å vite hvordan situasjonen vil utvikle seg. 

Vi håper alle har det bra i disse tider.

Hilsen styret


Tiltak på årsmøtet for å redusere smitterisiko

 • 2020.03.11

 

Folkehelseinstituttet har anbefalt å gjennomføre en risikovurdering ved samlinger med mer enn 100 personer, og søke kommunen om tillatelse om å gjennomføre samlingen.

 

Årsmøtet har ikke tidligere hatt så mange til stede. Det var personer fra 31 seksjoner til stede i fjor og 33 seksjoner i forfjor på årsmøtet.

Vi planlegger derfor med at vi gjennomfører årsmøtet. I henhold til eierseksjonsloven skal årsmøtet være gjennomført innen utgangen av juni, og vi vet ikke hvordan situasjonen er da. 

 

Sameiet består uansett av 89 seksjoner, og ut ifra et føre var prinsipp planlegger vi for at det kan bli dobbelt av i fjor.

Tiltak

 

Vi oppfordrer derfor til at kun én person per seksjon stiller.

Bruk fullmakt dersom du selv har symptomer på forkjølelse/influensa eller av andre grunner kan være smittet

Benytt gjerne stedfortreder om du er spesielt sårbar for viruset

På årsmøtet vil styret:

 

 • spre stolene mest mulig
 • droppe servering 
 • gjøre årsmøte så kort som mulig ved å være effektive

Ellers vil vi selvfølgelig følge anbefalte råd slik som å ikke håndhilse, holde en viss avstand etc. Desinfeksjonsmiddel for hender er ikke å få tak i, så det får vi dessverre ikke satt frem.

 

Situasjonen kan selvfølgelig endre seg fremover. Dette er tiltak ut ifra de rådene helsemyndighetene har gitt per 11. mars.

 


Nyhetsbrev - januar 2020

 • 2020.01.28

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – JANUAR 2020

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

1.     Velkommen til alle nyinnflyttede her på Årvolltoppen 

I det siste har det vært en del utskiftinger i sameiet. Vi håper alle finner seg godt til rette øverst i Årvollveien. 

 

2.     www.arvolltoppen.no

Hjemmesiden vår oppdateres jevnlig med informasjon. Spesielt fanen «Beboerinformasjon» kan være nyttig å lese for alle. Her står det litt om ventilasjonsanlegget, nøkkelbestillinger, postkasseskilt mm. Du finner også en oversikt over våre leverandører inne på nettsiden. Under fanen dokumenter finner du blant annet FDV-dokumenter, husordensregler, vedtekter, samt innkalling- og protokoll fra årsmøtene 2018-2019. Let gjerne på hjemmesiden før dere evt. retter spørsmål videre til styret. 

 

3.     Nytt styre 2020

Styret trenger tilførsel av ny styreleder og flere nye styremedlemmer ved neste årsmøte. Vi trenger totalt fire nye personer inn i styret. Vi ønsker deg som har stor arbeidskapasitet, initiativ og som ønsker å bidra inn i sameiet. Sameiet vårt er fortsatt nytt, og vi har derfor mange pågående saker kontinuerlig. Spesielt er det mye å følge opp ift JM. Hvis det er noen i sameiet med ekstra interesse opp mot JM og alle reklamasjonene der, ønsker vi deg hjertelig velkommen inn i styret. 

 Følgende stillinger står på valg:

·       Styreleder

·       Nestleder / koordinator JM

·       Styremedlem x2

 

4.     Info om garasjeanlegget 

Styret følger fortsatt opp garasjesaken opp mot JM. 

a.     Vannlekkasje inn i oppgangene

Fukt og vann trenger inn i oppgangene fra garasjen etter arbeidet som ble gjort. Spesielt stort er problemet i oppgang nr. 76 og oppgang 80. Utførende firma (Oslo Epoxy AS) har nå gjennomført befaring vedr. dette i garasjen og vil foreta utbedring slik at lekkasjen stoppes. 

 

b.     Dører som ikke lukker automatisk

Dørene ble byttet ut ifm utbedringene i garasjen. Disse var i en periode vanskelig å lukke. JM sine servicemenn skal nå ha justert pumpene og smurt opp låssystemet der dette var påkrevd. Evt. Ytterligere reklamasjoner på dørene må dere informere styret om. 

 

c.     Nummerskilt på dørene

Nummerskiltene fra de gamle dørene vil tas av og monteres på de nye av JM. 

 

d.     Hvor skal vannet renne videre

JM vil nå sette ned noen «sandfangsluk» på valgte steder nær dørene inn til trappeoppganger slik at rennene i garasjen ikke fylles opp. Nå har vi ikke hatt mye snø den siste tiden, men rett etter at garasjen var ferdig samlet det deg mye vann i rennene, og noen steder rant dette over. Akkurat hvordan disse «sandfangslukene» fungerer har vi ikke fått noe godt svar på, men vi følger opp saken videre. 

 

e.     Krav til nivåforskjell i.h.h. til livsløpsstandard 

Vi etterspurte krav til nivåforskjell mellom gulvet i garasjen og inn til oppgangene fra nummer 72-80. Spesielt mtp. Handicap-tilpasning. JM svarte at det ikke bør være over 25mm nivåforskjell fra terskel og ned til gulv. Er det mer enn dette må man kompensere med en «rampe». Dette har nå JM løst ved å montere et skråbeslag på innsiden av alle dørene inn til heishuset. 

 

5.     Status bom og skilter gjesteparkering 

Bilsperrebom, for å begrense trafikken foran blokkene er bestilt. Vi regner med å få det montert mot slutten av vinteren. Det vil også bli satt opp skilt med parkeringsregler for gjesteparkeringen.

 

6.     Status brannvern

Alle gjenstander i bodganger må fjernes innen 13. Februar, etter det vil de bli fjernet og levert på Haraldrud av styret. Viser til husordensreglene pkt 2.4.

Et bilde som inneholder innendørs, bygning, gulv, vegg

Automatisk generert beskrivelse

 

7.     Status kameraovervåkning 

Overvåkningskamera skal installeres ila uke 5

 

8.     Utlån av «styrerom», bord og stoler

Som mange av dere vet har sameiet to disponible rom i oppgang 78 og 80. Rommene blir i dag brukt som vognrom (nr 78) og styrerom (nr 80). Styret ønsker nå at rommet i Årvollveien 80 skal komme beboerne mer til nytte og ønsker å låne rommet ut ved behov, for eksempel ved barnebursdager, møter, Yogatimer (som allerede er i gang) og andre egnede aktiviteter. Er du i tvil om rommet er egnet til ditt formål, ta kontakt med styret. Det vil bli hengt opp en liste på utstyrsrommet som dere fyller ut dersom dere ønsker å låne rommet. Styret har bord og stoler til utlån som dere kan disponere. Ønsker dere å låne bord og stoler, send styret en epost til styret.
Styret forventer at rommet ryddes og rengjøres ved behov etter bruk. Forlat rommet slik du ønsker å finne det 

😊

9.     Tidspunkt årsmøtet

Årets årsmøte er planlagt gjennomført på Årvoll gård, tirsdag 17. mars (uke 12), kl 1800. Dette på bakgrunn av ønsker fra beboerne om å avholde det nærmere «hjemme» samt at styret håper på et større oppmøte enn tidligere år. Det vil komme egen innkalling til årsmøte senere.

 

10.  Hagegruppe

Styret minner om at det nylig ble opprettet en hagegruppe for beboere på Årvolltoppen.

Årvolltoppen hagegruppe er et tilbud til beboere i Årvolltoppen sameie som ønsker å bidra til trivelige utearealer for alle. Det er frivillig å delta. Gruppa kan planlegge og sette i gang tiltak i samarbeid med styret som kommer alle beboerne til gode, for eksempel blomsterkasser og dyrking av grønnsaker. Her er alle forslag velkomne. Alle kan være med og det er helt uforpliktende å bli "medlem" av gruppa. 

Du kommer i kontakt med hagegruppa via facebook (www.facebook.com/groups/aarvolltoppenhagegruppe) eller mail til initiativtager Line Tveiten ltveiten@hotmail.com

 

11.  Fellesarealer

·       Ikke lagre ting på fellesarealene (Bilbatteri i en av oppgangene, garasjen, ganger utenfor bodene mm.) Alt må fjernes innen 13. februar – da kastes det av styret 

·       LUKK garasjeporten etter inn- og utkjøring 

·       Parkeringsforbud for sykler om vinteren – kun tillatt å parkere sykler utenfor nummer 70 (ut mot Årvollveien), samt ved smøreboden/lekeområdet ved snøfall. Parkeringsforbud i enden av veien ved nr.80, samt mellom blokkene 72-74 og 74-76, da dette er områder som MÅ benyttes til snødeponi i forbindelse med brøyting. 

 

12.  Resultater fra sykkelparkeringsundersøkelsen

Styret sendt i høst ut en spørreundersøkelse om sykkelparkering i Sameiet Årvolltoppen. Vi har nå fått inn 73 svar og er svært fornøyd med det. Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare! Vi vil nå analysere resultatene og vurdere tiltak, f.eks. søke om støtte fra kommunen til å øke innendørs sykkelparkering.

 

I påvente av flere sykkelparkeringsplasser vil styret oppfordre alle beboere til å skille mellom sykkelparkering og sykkellagring, spesielt nå på vinteren. Det er ønskelig at dem som benytter sykkelen daglig/ukentlig kan parkere syklene sine innendørs.

 

Styret takker for godt oppmøte og en hyggelig sammenkomst under julegrantenningen 

 

Det er viktig at alle beboere melder i fra til styret om alle feil og mangler dere måtte oppdage! Dette gjøres på styret@arvolltoppen.no

 

 

Styret ønsker alle beboerne et riktig godt nytt år!


Garasjen ikke klar til søndag

 • 2019.11.29

Garasjen er forsinket

I følge JM er utbedringen av garasjen stort sett etter planen, men oppmerkingen av parkeringsplassene vil ikke være ferdig før i neste uke. Beskyttelsesrekkverken vil også bli montert i neste uke. 

Garasjen er klar Onsdag 4. desember kl. 16.00.  Det tidspunktet har vi fått av JM og vi håper det er korrekt.  

 

Les mer

Nyhetsbrev - november 2019

 • 2019.11.23

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – NOVEMBER 2019

 

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

Status reklamasjoner mot JM:

1.     Garasjen

Styret viser til egen informasjon omkring rundt garasjesaken på vår hjemmeside.

 

Vi ønsker å takke for all tålmodighet og forståelse omkring arbeidet med garasjen. Samtidig beklager vi de problemer og utfordringer som har vært med lading og div annet knyttet til utbedring. Nå er det heldigvis kun en uke igjen og vi håper at vi nå kan gå vintrene i møte uten å måtte belage oss på å måtte bruke gummistøvler i garasjen.

 

 

Diverse:

2.     Mus

Sameiet har avtale med Anticimex angående tiltak og oppfølging mot skadedyr. I den forrige rapporten fikk vi vite at det er fanget 11 mus utenfor garasjen vår, men ingen inne i garasjen. Styret henstiller derfor beboere til å være flinke til å lukke dører etter seg når vinteren kommer.

 

3.     Fellesarealer

Vi minner om at alle ganger og bodganger skal være fri for gjenstander. Det er ikke tillatt å oppbevare gjenstander der. Se husordensreglene for mer informasjon.

 

Det er ikke tillatt å parkere sykler foran blokkene på vinteren da dette vanskeliggjør brøyting av snø for vaktmesteren og det er en risiko for at syklene blir ødelagte. Benytt derfor sykkelparkeringen ved smøreboden/skuret, eller utenfor nummer 70. 

 

4.     Spørreundersøkelse sykkelparkering

Styret ser på muligheten for flere sykkelparkeringsplasser og sender i den forbindelse ut en spørreundersøkelse om behovet for forskjellige typer sykkelparkering. Vi håper alle tar seg tid til å svare slik at vi får et godt bilde av hva status er for sykkelparkering i dag og hvilke ønsker beboerne har. 


Vi benytter anledningen til å be beboere om å vennligst ikke bruke garasjen til oppbevaring av sykler som ikke er i daglig bruk. 

Link til Google-skjema: 
https://docs.google.com/forms/d/1Z7UjhFGWZ7avHPruutfFvn3PL7QlWQVN8ZNsEgQAypw/viewform?edit_requested=true

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, sykkel, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

5.     Uteområde

Urin fra hunder og katter lager «brennemerker» i plenen (svir bort gresset) - hvis dyr tisser på plenen gjennom vinteren så viser det seg som brune flekker i plenen til våren. Man får ikke gjort noe med katter og andre dyr som går løse, men det er fint hvis beboerne kan unngå å lufte hunder på plenen.

 

Styret henstiller beboere til å unngå å kjøre eller parker på plenen vår da dette vil ødelegge gresset.

 

6.     Brannvern

I juni gjennomførte styret to runder med opplæring i brannsystemet for beboere i sameiet. Se vedlagte presentasjon som ble gjennomgått.

 

I august hadde vi brannøvelse hvor vi øvde på å evakuere sameiet. Alle kom seg tilsynelatende fint ut og gikk til avtalt oppmøtested som er gjesteparkeringen. Noen glemte å lukke vinduer og verandadører, dette er et forbedringspunkt. Se vedlagte branninstruks for hva du skal gjøre dersom det brenner.

 

Vi oppfordrer alle beboere til å gå gjennom brannsikkerheten i egen leilighet. Dersom du har hengt opp egne brannvarslere, sjekk om disse har batteri, sjekk tilstanden på ditt brannslukningsutstyr dersom du har pulverapparat el.l. og tenk gjennom hva du gjør dersom det begynner å brenne i din leilighet eller oppgang.

 

Har du spørsmål ang. brannsikkerhet i egen leilighet eller i fellesarealer, ta kontakt med styret.

 

7.     Julegrantenning

Velkommen til Julegrantenning i Sameiet Årvolltoppen

Søndag 1 desember kl 18.00.

 

Vi håper på livmusikk fra Tonsenhagen skolekorps i år, derfor vil tenningen starte noe senere enn tidligere år. Ellers blir det også "gikk meg over sjø og land", "så gjør vi så" og noe varmt og drikke på.

 

Ta gjerne med egen kopp.

 

 

Styret ønsker å takke for godt oppmøte ifm servicen på ventilasjonsanlegget. De aller fleste møtte opp til avsatt tid eller fikk byttet med en nabo!

 

Det er viktig at alle beboere melder i fra til styret om alle feil og mangler dere måtte oppdage! Dette gjøres på styret@arvolltoppen.no

 

 

Styret ønsker alle beboerne er riktig god førjulstid! 

Snømann


Julegrantenning

 • 2019.11.16

 

 

Velkommen til Julegrantenning i Sameiet Årvolltoppen

 

Søndag 1 desember kl 18.00.

 

Vi håper på livmusikk fra Tonsenhagen skolekorps i år,
derfor vil tenningen starte noe senere enn tidligere år.

 

Ellers blir det også "gikk meg over sjø og land", "så gjør vi så" og noe varmt og drikke på.

Ta gjerne med egen kopp.

 

 

 

Håper vi ses J

 


Om garasjen - ny informasjon legges ut fortløpende

 • 2019.10.31

Garasjen er stengt fra mandag 4. november til søndag 1. desember.

Parkerings- og ladesituasjonen
Vi skjønner veldig godt at situasjonen er vanskelig, frustrerende og tidvis uholdbar for flere beboere, men vi må likevel forholde oss til noen regler ift parkering og brannsikkerhet.

(1) Det er ikke tillatt å parkere langs veien ved blokk 72-74-76-78-80. Årsak - dette er en veiakse som MÅ være åpen for nødetatene (herunder må blant annet en brannbil og ambulanse kunne komme forbi).

(2) Det er ikke tillatt å lade elbil på vanlig stikkontakt i sameiet. Dette pga brannfare. Elbilforeningen beskriver at dersom man skal lade på vanlig husholdningskontakt, må denne kontakten ha egen kurs, den kan maks ha 10 A sikring og kursen må ha jordfeilbryter type B. Eksempelvis har stikkontakten ute på terrassen IKKE egen sikring og MER enn 10 A (16A). Styret kan derfor ikke tillate at beboere lader på vanlig husholdningskontakt. 

(3) Én beboer i sameiet har fått tillatelse fra styret til å stå parkert helt innerst foran fjellveggen (ved oppgang 80) pga HC-behov. Bilen vil ha synlig HC-bevis i frontruten. 

(4) JM har ennå ikke klart å få på plass de laderne de har lovet oss på gjesteparkeringen. Vi fortsetter å mase på dem og gir dere oppdatering så snart vi har noe mer håndfast. 

 

Les mer

Strømmen vil være borte i en halv time midt på dagen på fredag 29 oktober

 • 2019.10.29

I forbindelse med oppstart av arbeidene i garasjen førstkommende mandag er det behov for å ta ut en 63amp kabel fra teknisk rom i garasjeanlegget (ved inngang 76) slik at JMs underleverandør har tilstrekkelig med strøm for å få utført arbeidene. Dette vil bli gjort førstkommende fredag, mellom kl.10.00 og kl.12.00.  Strømmen vil bli borte i ca ½ time på fellesanlegget innenfor dette tidsrommet.


Utbedring av garasjen - nye datoer

 • 2019.10.19

NB! UTBEDRINGEN ER FORSKJØVET MED EN UKE
JM har på grunn av underleverandøren måtte forskyve oppstarten til uke 45. Datoene under er korrigert i henhold til dette.

UTBEDRING AV GARASJEGULV I UKE 45, 46, 47 OG 48
JM planlegger arbeidet fra og med uke 45 til og med uke 48 (4. november til 1. desember). Arbeidet vil altså ta fire uker. 

BILER, SYKLER MÅ FJERNES
Biler, sykler og annet på bakken må ut av garasjen før arbeidet starter opp. Garasjen kan ikke brukes i det hele tatt mens arbeidet pågår. Har du dekk, skiboks eller lignende hengende på garasjeplassen, får du ikke tilgang til det før arbeidet i garasjen er ferdig. 

HVA SKAL GJØRES?
JM skal frese to avløpsrenner på hver side av "veien" i garasjen. Fra veggene skal det bygges opp fall mot rennene, og fra midten av "veien" skal det bygges opp fall mot hver avløpsrenne. Avløpsrennene skal føre overflatevann ut. Det vil ligge rist oppå avløpsrennene.

LADING AV ELBILER
Denne situasjonen er spesielt utfordrende for de av dere som har elbil og som er avhengig av å lade bilen på parkeringsplassen i garasjen. Vi har ingen løsning på dette i dag. Vi har bedt om at JM ser på muligheter for avhjelpe denne situasjonen med mobile ladestasjoner.  

FORBEHOLD
Informasjonen vi sender ut nå bygger på det vi har fått av informasjon fra JM. Foreløpig har vi ikke full oversikt. Informasjonen her vil oppdateres med ny informasjon og endringer ved behov.  


Nyhetsbrev - August 2019

 • 2019.08.25

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – AUGUST 2019

 

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

Hva har styret jobbet med siden forrige nyhetsbrev:

 • Kameraovervåkingsutstyret som ble vedtatt at skal installeres under forrige ekstraordinære årsmøte er levert. Vi avventer nå montering.
 • Styret har hatt besøk av norsk brannvernforening som har orientert om hvilke plikter sameiet vårt har. Dette omfatter blant annet HMS rutiner og servicekontrakter på sprinkel og brannalarmanlegg.
 • Styret fikk bestilt og gjennomført teaterforestilling på vårt uteområde søndag 11. august. Det var godt oppmøte og vi anser dette som et meget vellykket arrangement. Takk til alle som kom :)

 

Status reklamasjoner mot JM:

 • Vi venter på en fremdriftsplan fra JM slik at vi vet når arbeidet med å lage fall og midtrenne i garasjen kan begynne. Vi har bedt om å få denne fremdriftsplanen innen utgangen av denne uken (uke 34). Vi ser frem til å få gjort noe med vannspeilet som dannes av smeltevann om vinteren. Da vil vi også finne ut av om det tiltaket er nok til at luftfuktigheten i garasjen kommer ned på et akseptabelt nivå. Arbeidet med å lage fall i garasjen vil ta tid, det er snakk om uker, ikke dager, og garasjen må være helt tom for ting i den perioden. Vi vet at JM har funnet en underentreprenør til arbeidet, og vi kan forvente at arbeidet starter opp i løpet av høsten. Det er derfor svært viktig at alle som reiser bort for en lenger periode har noen som kan flytte bilen og sykler for seg. 

 

 • JM vil også gjennomføre nye målinger av fuktinntrenging utenfra. De vil bore i gulvet for å måle fukt. Vi har bedt om en av målingen utføres i en av heissjaktene. 
 • Døren ved siden av garasjeport vil utbedres i løpet av september.
 • Når det gjelder lampene som går i oppgangene så har JM vist seg å være litt tilbakeholde med å skifte disse. JM ønsker at vi som sameiet skal godkjenne lampenes plassering i forhold til sprinklerhodene før de skifter ut nye hoder (siden dette er et avvik fra TEK 10). Vi har ingen grunn til å betvile brannsikkerheten i oppgangene. Det er flere sprinklerhoder per kvadratmeter enn påkrevd, og der lyskildene «skygger» for et sprinklerhode er «skyggeområdet» dekket av andre sprinklerhoder. Om dette er tilstrekkelig til å oppfylle TEK 10 kan ikke vi i styret si. Det er uansett utbygger som skal dokumentere dette. Avviket bør kunne la seg lukke med en analyse fra kompetent hold på at funksjonskravene i TEK 10 er oppfylt.  Nå har vi gitt tilbakemelding om at vi ikke kan godkjenne dette, men at vi heller ikke på dette tidspunktet har noen intensjon om å be om at lampene fjernes pga brannsikring. Lampene skal nå skiftes fortløpende. JM undersøker fortsatt årsaken til at lampene har gått så fort. 
 • Utbedring av luftingen på en gavlvegg skal ferdigstilles i løpet av august. 
 • Eiendomsanalyse AS leverte en rapport om bygningene før sommerferien. Der var det en del momenter som vi har klagd på til JM. JM har også fått rapporten. JM vil få en egen konsulent til å kommentere rapporten før de svarer oss. Vi kan vente svar i løpet av neste uke.  

 

 • Rapporten fra Eiendomsanalyse AS har en del avvik som går på brannsikring (f.eks. at dører mellom bodrom og oppgang ikke er selvlukkende) fasade/tak (som f.eks. omtalte lufting av kledning), oppganger og smørebod.   

 

Brannvern i sameiet:

Tirsdag 27. august kl. 18.30 planlegger vi brannevakueringsøvelse på Årvolltoppen, det vil si at vi øver oss på å gå ut når brannalarmen går. Deltakelse er obligatorisk og alle må gå ut til oppmøtested som er gjesteparkeringsplassen. Når dere kommer ut må dere krysse av på beboeroversikt hos brannansvarlig i gul vest. Gjør rede for naboer som dere vet er bortreist osv. Deretter kan dere gå inn igjen.

IKKE forsøk å skru av brannalarmen når vi har øvelsen. Benytt heller anledningen til å sjekke om brannalarmen lyder i din leilighet og i din oppgang. Sprinkleranlegget kan ikke aktiveres ved at brannalarmen går. Styret vil skru av brannalarmen når alle har kommet seg ut til avtalt oppmøtested. Forbered barna på høy lyd, da brannalarmen kan oppleves skremmende.

I forbindelse med brannøvelsen er det fint hvis alle tenker over brannsikkerhet i egen leilighet (hvordan kan brann oppstå i min leilighet?), rømningsveier (hvordan kommer jeg meg ut hvis det brenner?) og sjekker eget brannslukningsutstyr i sin leilighet (hva er tilstand på pulverapparater, står de lett tilgjengelig osv.)  

På vei ut av leiligheten er det fint hvis alle sjekker at heisen går ned i 1. etg. og at heisdørene står åpne slik de skal, og at utgangsdøra åpner seg og blir stående åpen slik den skal. Ved feil, meld fra til brannansvarlig i gul vest eller styret@arvolltoppen.no.

Dersom du trenger assistanse for å komme deg ut, eller det er noe annet du mener styret bør vite deg og din leilighet ift. brann (f.eks. om du har kjæledyr som er alene hjemme noen ganger, air bnb o.l.), så si fra til brannansvarlig og/eller send en mail til styret@arvolltoppen.no.

 

Diverse:

Gratis sirkeltrening ute med Sterk Løren

28. august og 4. september blir det gratis sirkeltrening ute på fellesarealet med personlig trener Erling fra Sterk Løren. kl. 18.30-19.30. Du melder deg på en eller begge treninger ved å sende en mail til styret@arvolltoppen.no. Dersom det er stor interesse for dette, vil styret vurdere forskjellige finansieringsløsninger for å fortsette med felles trening ute.

https://www.facebook.com/events/1078774095646373/

https://www.facebook.com/events/923599644645290/

 

Bom

Styret har mottatt anbud og bestilt montering av bom. Vaktmester skal montere denne, men avventer svar fra JM ang grunnforhold der den skal plasseres. JM er dessverre svært trege med å svare oss.

 

Sykkelparkering

Styret vil sende ut en spørreundersøkelse relatert til vårt behov for sykkelparkering.

 

Oljing av rekkverk ute

Styret har etter innspill vedtatt at rekkverkene allikevel ikke skal oljes. Vi har mottatt informasjon som tilsier at treverket vil eldes naturlig og uten vedlikeholdskrevende oljing eller beising.

 

Uteområde

Styret gjennomfører ny lukedugnad tirsdag 27.8. Sameiet har ikke engasjert gartner på permanent basis, men leide inn en for rådgi styret i sommer.

 

 Det er viktig at alle beboere melder i fra til styret om alle feil og mangler dere måtte oppdage! Dette gjøres på styret@arvolltoppen.no

 

Styret ønsker alle beboerne en riktig god sensommer! 


Gratis sirkeltrening ute med Sterk Løren

 • 2019.08.15

28. august og 4. september blir det gratis sirkeltrening ute på fellesarealet med personlig trener Erling fra Sterk Løren. kl. 18.30-19.30. Du melder deg på en eller begge treninger ved å sende en mail til styret@arvolltoppen.no. Dersom det er stor interesse for dette, vil styret vurdere forskjellige finansieringsløsninger for å fortsette med felles trening ute.

https://www.facebook.com/events/1078774095646373/

https://www.facebook.com/events/923599644645290/

 


Sommerfest

 • 2019.08.15

Styret inviterer til sommerfest ute på fellesarealet 24. august fra kl. 16. 

Alle tar med retter til en felles buffet. Vi ønsker brød og smør/aioli, salater, kalde og varme retter, kaker og frukt. Send mail til styret (styret@arvolltoppen.no) om hva du tar med. 

Styret setter opp langbord og stoler, alle tar med egen tallerken, bestikk, glass og kaffekopp. Styret ordner med vann, saft, kaffe og te. 

Alle tar med uteleker til felles bruk. Styret planlegger underholdning for store og små. Si fra hvis du vil bidra med noe. Velkommen til alle! 

Saken oppdateres.

 


Ekstraordinært Årsmøte 2019

 • 2019.06.19

Protokoll og oppdaterte vedtekter ligger nå tilgjengelig på hjemmesiden.

Styret


Nyhetsbrev - juni 2019

 • 2019.06.10

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – JUNI 2019

 

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

Les mer

Ekstraordinært årsmøte

 • 2019.06.07

Innkalling til ekstraordinært årsmøte er nå sendt ut på mail. 

Dato: mandag 17.06.2019 

Klokkeslett: 20.00 

Sted: Uteområdet Årvolltoppen 

Innkallingen ligger også ute på hjemmesiden under fanen "dokumenter". 

Mvh Styret


Inngangsdøren i nr 72

 • 2019.05.30

Hei, 

Inngangsdøren i nr 72 er delvis defekt. Beboere i 72 må frem til døren er fikset, gjøre følgende:

 1. IKKE bruk den automatiske døråpneren, da låser ikke døren automatisk når den går igjen. 
 2. Glemmer du deg og bruker døråpneren - TREKK døren godt til deg slik at den går i lås. 

Frøiland Byggskade var på befaring i går, mandag 21/5-19, for å se på skaden og har bestilt service/reparasjon av døren. I og med at forsikringen dekker dette forholdet (etter forrige innbruddsforsøk), har styret valgt å ta dette via IF slik at vi slipper å betale for dette selv. Derfor har utførelsen drøyd i litt lengre tid enn normalt.

Det har desverre igjen vært tyveri i garasjen. Denne gangen har det blitt stjålet sykler. Vi oppfordrer alle som har fått frastjålet noe til å anmelde dette til politiet. Dersom noen oppdager skadeverk/ødeleggelser på fellesområder/dører eller lingnende, send en mail til styret.

Siden forrige innbrudd har vi bestilt bytting av låser til oppgangene. Dato for utførelse kommer. 

Mvh Styret 


Innbrudd i garasjen

 • 2019.05.28

Hei! Til info så har det vært ubudne gjester i garasjen vår i natt igjen. Styret er kjent med at minst en sykkel er stjålet og vi henstiller alle beboere til å være årvåkne samt følge de tiltak som vi tidligere har informert om. Hilsen styret


Heis oppgang 74

 • 2019.05.20

Heisen i oppgang 74 står. Kone  kommer for å reparere heisen i morgen, tirsdag 21.05.19.

Styret


Garasjedør oppgang 78

 • 2019.05.05

Døren fra garasjen inn til oppgang 78 er svært vanskelig å åpne. Styret får noen til å se på det til uka. Inntil da, hold døren på gløtt ved å legge matten/tilsv. imellom, så kommer alle seg inn og ut.

Mvh Styret


Garasjevask onsdag 24. April

 • 2019.04.24

Minner om at Reiduns renhold kommer i morgen onsdag 24. April for å vaske garasjen vår. Samtlige biler må da være fjernet i tidsrommet ca 0800-1600. Minner også om at sykler og annet må fjernes.

 

Hilsen styret


Dugnad vår 2019

 • 2019.04.24

 

 

 

Hei.

 

Vi minner om dugnad på Årvolltoppen i morgen.

 

Les mer

Garasjeporttrøbbel

 • 2019.04.13

13. april 9.45: Garasjeporten er i ustand og står derfor åpen. Service blir utført i løpet av dagen. Inntill videre må porten stå åpen. Vi vet at det har vært stjålet sykler i området i det siste. Følg derfor gjerne litt ekstra med på hvem som beveger seg i garasjen.


Dugnad 25. 04. 2019

 • 2019.04.04

Torsdag 25. april er det klart for årets dugnad på Årvolltoppen.

 

 

 

 

Les mer

Protokoll Årsmøte 2019

 • 2019.03.27

Da ligger protokollen fra ordinært årsmøte 2019 ute under fanen "Dokumenter" og "Årsmøte". 

 

Økning av felleskostnader garasjeplass

Til info vil felleskostnadene per garasjeplass økes fra 150,-/mnd til 180,-/mnd. Økningen er satt til 01.01.19 og vil etterfaktureres på juli-fakturaen. 

 

 

Mvh Styret


Vask av garasjen 24. april

 • 2019.03.14

Onsdag 24. april kommer Reiduns renhold for å vaske garasjen vår. Samtlige biler må da være fjernet i tidsrommet ca 0800-1600. Minner også om at sykler og annet må fjernes.


Melding "insert plug" på ladebokser i garasjen

 • 2019.03.14

Billader var innom sameiet i går og oppgraderte programvaren. Ladeboksene viser nå følgende tekst: "insert plug". Denne henviser kun til at laderen er klar til bruk og er ikke en feilmelding. 


Årsmøtet

 • 2019.03.04

Sameiet Årvolltoppens årsmøtet er 13. mars 2019 kl. 18.00, hos Enqvist Eiendomsdrift i Konghellegate 3 (Området Rosenhoff).

Tirsdag 5. mars sendes innkalling med sakspapirer ut per e-post. 

Innkallingen er lagt ut under fanen "Dokumenter".


Vann i garasjen - informasjon om saken

 • 2019.03.01

15.02.2019: JM har godkjent referatet fra møtet 30. januar. Referatet finner du under "Dokumenter" (i fanen "Annet").

Les mer

Endelig fjerning av vann i garasjen!

 • 2019.02.22

Hei!

Endelig kan styret meddele at vannet i garasjen skal fjernes som et midlertidlig tiltak. Reiduns renhold kommer førstkommende tirsdag (26. februar) og vil holde på i garasjen i tidsrommet ca 8-13. Dette medfører at biler, sykler og annet må være fjernet i denne perioden. Styret minner samtidig på at at det ikke er lov å bruke garasjen som oppbevaringsplass herunder for akebrett eller andre gjenstander.

Hilsen styret


Referat fra møtet mellom JM og sameiet er tilgjengelig

 • 2019.02.16

JM har godkjent referatet fra møtet 30. januar som vi informerte om 13. februar. Referatet finner du under "Dokumenter" (i fanen "Annet").  


Snøskavler på tak

 • 2019.02.04

Styret ber alle beboere om å være årvåkne omkring snøskavlene som henger utenfor noen av fasadene våre. Firmaet "lavpris liftutleie" er engasjert for å fjerne disse. De kommer forhåpentligvis sent i ettermiddag og senest i morgen formiddag. 


Garasjeporttrøbbel

 • 2019.01.20

Garasjeporten har låst seg. Vi har ringt Norports vakttelefon, men havner der på telefonsvarer. Beskjed er lagt igjen. Siden vi ikke har oppnådd kontakt med Norport har vi dessverre ikke mer å melde enn dette.

Norport kom rundt kl. 17.00. Garasjeporten er nå i orden igjen.


Vannlekkasje i Myrerskogveien På Grefsen

 • 2019.01.05

Dårlig med vann?

Oslo kommune Vann og Avløpsetaten opplyser via hjemmesiden:

Det har oppstått en stor vannlekkasje i Myrerskogveien. Store deler av Grefsen / Kjellsås er uten vann for øyeblikket på grunn av denne lekkasjen. Vi kommer tilbake med mer info

 

Følg med på info direkte på Vann og Avløpsetaten.

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/stengt-vann/


Service på ventilasjonsanlegget

 • 2018.10.30

I november vil Solheim og Larsen Klima gjennomføre service på samtlige Nilan-ventilasjonsanlegg på Årvolltoppen. Se lenker for oversikt over hvilken leilighet som har service når.

Dersom tiden ikke passer, bytt med en nabo og varsle styret på mail styret@arvolltoppen.no

Det er viktig at beboeren er hjemme til angitt tidspunkt, eller at en nabo får nøkkel og kan låse opp leiligheten.

 

Årvollveien 70

Årvollveien 72

Årvollveien 74

Årvollveien 76

Årvollveien 78

Årvollveien 80

 

Pris per leilighet for service + ETT filtersett som byttes: 3060,-

Sameiet dekker halve prisen. Resten faktureres av forretningsfører. 

 

Ekstra filter til de som har bestilt dette koster 710,- inkl. mva. og faktureres seksjonseier. Disse utleveres ved service og byttes selv til våren. 

 

 

Mvh

Styret


Snø

 • 2018.10.30

Hei!

Da har snøen kommer og vinteren er i anmarsj. Styret henstiller alle som har sykler og annet på uteområdene om å fjerne dette. Dette for at brøytingen skal være mest effektiv og for å unngå at gjenstander blir ødelagt. 

Ha en fortreffelig hvit dag :)

Hilsen styret


Test av brannalarm, tirsdag 30. oktober, mellom 11.00 og 13.00

 • 2018.10.29

Service og kontroll av brannvarslingssystemet utføres 30. oktober. Brannalarmen vil utløses for å teste at den varsler i alle oppganger. Alarmen vil utløses en gang mellom 11.00 og 13.00.


Høy svarprosent på kundeundersøkelsen

 • 2018.10.23

Svarprosenten vår på kundeundersøkelsen var på over 65 prosent, og JM premierer oss med 15 000,-.  


Info fra styret

Oslo - 23. Okt
5 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev oktober 2020
Nyhetsbrev oktober 2020


Nyhetsbrev - juni 2020
Klikk deg videre på Les mer for...


Årvolltoppen trenger styremedlemmer
Sameiet mangler tre personer til styret...


JM utbedrer fasaden ved garasjen
Mange har sikkert har lagt merke til at...


JM fjerner merker på verandaene
JM vil i dag fjerne merkene som er foran...