Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Nyhetsbrev juli 2021

Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen – juli 2021

 

1.     Årsmøtet 2021

2.     Ny Internett og TV avtale

3.     Garasjeporten – viktig info

4.     Beis eller olje på terrassen?

5.     Test av brannklokker

6.     Sommerfest 28 august

 

1: Årsmøtet 2021

Kun 21 seksjoner avga stemme i årets digitale årsmøte. Styret er skuffet over at ikke flere engasjerer seg i driften av sameiet. Vi håper imidlertid flere har lest sakspapirene, og satt seg inn i viktig informasjon for beboere i Sameiet Årvolltoppen.  

a.     Etter valg består styret av:

Styreleder: Line Tveiten valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Marcel Ayivi valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Kjersti Andrea Bråge Fjeldstad valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Ragnhild Lund Schultz valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Pål Petter Paulik valgt i 2020 for 2 år

Styremedlem: Rita Nylund Sigernes valgt i 2021 for 2 år

Varamedlem: Andreas Hedum valgt i 2021 for 2 år

Varamedlem: Anne Kari Strøm valgt i 2021 for 2 år

 

b.     Styrets honorar for 2020 ble fastsatt til 140 000 kr. Årsrapport og regnskap 2020 og budsjett 2021 ble tatt til orientering inkl. 15% økning i felleskostnader f.o.m. juli 2021.  Forretningsfører har allerede produsert fakturaer for hele 2. halvår (september-desember), så derfor vil vi krediteres tilsvarende 240kr/mnd disse månedene, som er differansen mellom gammel og ny internettavtale. (439 – 199 = 240)

c.     VIKTIG – ENDRING AV HUSORDENSREGLER!

Vedtatt med 18 av 21 stemmer.

Husordensreglenes punkt 6 endres til:

6.1. Eier plikter å påse at husdyr ikke sjenerer andre beboere med støy.

6.2. Det er ikke lov å lufte hunder på sameiets fellesarealer (NY)

6.3 Hund skal alltid føres i bånd når de befinner seg på sameiets fellesarealer.
6.4 Alle ekskrementer fra dyr må fjernes.

6.5. Det er forbudt å mate fugler og dyr på terrasser og balkonger, da fuglemat tiltrekker skadedyr som rotter og mus.

 

Dette betyr at hunder ikke skal luftes på området foran eller bak blokkene, (oppgang 72-80). Bakgrunnen for endringene er at hunder ikke skal gjøre fra seg på utendørs fellesarealer – det er både uhygienisk og skader gressplenen.

 

2: Ny Internettavtale – med valgfritt tilvalg av TV-pakke

            Som det tidligere er informert om pr. mail, har Home Net kansellert avtalen med sameiet grunnet problemer med gravetillatelser som resulterte i en dyrere avtale. Dette aksepterte styret ikke, og Home Net så seg nødt til å kansellere. Hadde du bestilt TV pakke må du ta kontakt med Viasat eller RiksTV direkte for å ordne med retur av utstyr, da avtalene med disse er individuelle.

 

Ny avtale er i stedet inngått med nåværende leverandør Viken Fiber Altibox, da de nå kan tilby det vi etterspør, nemlig fellesavtale med internett med hastighet 1000/1000 og mulighet for tilvalg av TV-pakke individuelt. Dvs – alle betaler 199,-/seksjon/mnd for internett. Ønsker man TV-pakke inngår man egen avtale med TV-pakke fra Altibox:
            Altibox TV til 299,-/mnd eller Altibox TV XL til 499,-/mnd – se vedlegg i mail som er sendt ut for ytterliegre info.

 

Oppstart er satt til 30.07.2021.

De som ønsker å bestille TV får tilsendt det antall dekodere de bestiller. Viken Fiber benytter seg av Helt Hjem som leverer enten til dør eller post i butikk. De som eventuelt allerede har dekoder av typen Huawei Q22 og bestiller TV, trenger ikke bytte og vil heller ikke få ny dekoder tilsendt. Det er viktig at ingen kobler opp de nye dekoderne før oppstart. Gamle dekodere kan leveres på nærmeste returpunkt for el-avfall.

 

Viken Fiber oppretter en link som vil bli sendt ut på SMS. Gjennom denne linken kan beboerne forhåndsbestille TV. Den kommer noen uker før oppstart. Er det noen de ikke hører fra blir de automatisk satt på pakken med Fiberbredbånd 1000/1000. Dette kan endres via link før oppstart eller ved å ringe inn til kundesenteret etter oppstart.

 

Alle tidligere oppkjøp blir nullstilt ved oppstart. Det vil si at ønsker man mer enn det som er inkludert i ny avtale må dette bestilles, enten gjennom link Viken Fiber sender ut eller ved å ringe inn til kundesenteret etter oppstart.

 

Fra 30.07.2021 kan beboerne logge seg på mine sider https://www.altibox.no/login/ og velge inn ønskede kanaler. Trenger man hjelp med innlogging, kan man ta kontakt med Viken Fiber Altibox sitt kundesenter på telefon 21 45 45 00.

 

3: Garasjeport

            Det har vært flere tilfeller hvor garasjeporten ikke har fugert som den skal. Ved ett tilfelle var det en vaier som var røket, denne er nå erstattet. Ved et annet var porten påkjørt og nedre del skadet, denne er også skiftet nå. I tillegg var det et tilfelle i vinter hvor det rett og slett lå snø/slaps foran sensoren. Norport anbefaler per nå at vi ser an ca. 1 år før vi evt. bytter ut garasjeporten. Med jevnlig service skal den vi har fungere fint noen år til.

Om porten stopper:

- Si alltid fra til styret dersom du opplever driftstans på mail: styret@arvolltoppen.no
            - Porten vil kunne åpnes og lukkes manuelt (ved å trekke i kjettingen) – Er du nødt

               til å åpne den manuelt – HUSK Å LUKKE DEN også J
            - På veggen ved siden av porten henger en instruksjon til hva som skal gjøres om

               porten stopper. OBS – portens ”motor” kan gå varm, da må den kjøles ned
                ca 10 minutter før dette vil fungere. Her vil porten kunne åpnes/lukkes manuelt    
                med kjetting.
           

4: Beis eller olje på terrassen?
            Det har tidligere vært bestemt at vedlikehold av treverket på terrassene skulle skje med fargeløs olje, dette for å sikre likhet og estetikk. En beboer er anbefalt, av byggevarebutikk, å bruke fargeløs beis, da dette ville gi så godt som samme resultat, men ikke kreve like hyppig behandling. Styret har kommet frem til at dette er helt i orden –

dvs. Vedlikehold av treverket på terrassene kan skje med enten fargeløs olje eller fargeløs beis.

 

5: Test av brannklokker

            Det var nylig test av brannklokker, og man ble oppfordret til å sjekke om alle klokker i sin leilighet virket. Dette var en hverdag midt i arbeidstiden, og det var flere som ikke var hjemme. Det vil komme en ny mulighet i uke 38, da vi skal ha brannøvelse.

 

5: Sommerfest

            Vi håper å kunne holde sommerfest i Sameiet og planlegger dette lørdag 28. August.

            Sett av datoen, mer info om festen kommer senere.

 

 

 

 

 

Info fra styret

Oslo - 12. Jun

10 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...