Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Nyhetsbrev april 2021

 

 Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie april 2021

 

1.     Ny gartneravtale

2.     Dugnad 12. - 25. april

3.     17. mai

4.     Årsmøte 7. - 13. juni 2021

5.     Sommerfest i august

6.     Ny lås inn til garasjen

7.     Fjerne ubrukte sykler

8.     Nye Posten pakkeskap ved Årvollbrinken

 

1.     Ny gartneravtale
Styret har besluttet å inngå en avtale med Vaktmester Andersen, om månedlige besøk av gartner i sommerhalvåret, for å ta bedre vare på utearealene våre. Utearealet trenger skjøtsel for å vedlikeholdes. På grunn av manglende skjøtsel 2017-2019 døde en del planter og måtte bli erstattet. Dette var kostbart. Hagegruppen som startet i 2019 har gjort en fantastisk jobb, men omfanget av hva som trengs å gjøres er rett og slett for stort. Hagegruppa vil fortsatt bidra med en del hagearbeid, men nå får vi altså noen profesjonelle til å ta seg av jevnlig vedlikehold. Så blir uteplassen vår vedlikeholdt på en god måte, til glede for alle. Oslo sameieservice (nåværende vaktmester) vil fortsette å klippe gress og bruke kantklipper rundt busker og stolper samt skråninger. Bli med i hagegruppa: Her er facebookgruppa til Årvolltoppen hagegruppe.

 

2.     Dugnad 12. - 25. april
I år – som i fjor – blir dugnaden ”Koronavennlig”. Vi vil henge opp lister i uteboden vår og i oppgangene, med ting som må gjøres, og forventer at alle bidrar med det de kan. Signer på lista i smøreboden når du har gjort en oppgave. Alle må bidra for å holde felleskostnadene nede og for at Årvolltoppen skal være et fint sted å bo
J

3.     17. Mai
Feiringen blir også i år preget av pandemien, men styret har sendt en forespørsel Tonsenhagen Skolekorps, og håper de har anledning til å komme og spille for oss, slik som i fjor. Mer info kommer.

 

4.     Årsmøte 2021 – uke 23 (7. – 13. juni)
Årsmøtet vil også i år gjennomføres digitalt. Det planlegges i uke 23, med utsending av sakspapirer
mandag 7. Juni og frist for avstemning søndag 13. juni. Det vil avholdes et åpent digitalt møte for de som vil onsdag 9. juni kl. 20, hvor man kan stille spørsmål og diskutere saker med styret og hverandre. Mer info kommer.

 

5.     Sommerfest i august
Vi håper å kunne arrangere sommerfest i august, mer info kommer.

 

6.     Ny lås i døren inn til garasjen
Som mange kanskje har sett allerede, er det kommet ny lås i døren ved siden av garasjeporten. Denne inneholder to låser, hvor den øverste er den som passer beboernes nøkler. Grunnen til at det er montert ny lås, er at en garasjeplass er solgt til en ekstern, som ikke bor i sameiet. De har nå adgang til garasjen, men ikke til oppgangene.

 

 

7.     Fjerne ubrukte sykler
Vi ber om at sykler som ikke brukes, og i hvert fall sykler som er ødelagte, fjernes fra stativene, både ute og inne i garasjen. Slik blir det bedre plass til de syklene som brukes ofte. Anbefaler også Mora Di sykkelverksted på Årvoll senter, som blant annet tar imot gamle sykler, fikser dem og selger dem videre. Bedre plass her, ny sykkel til noen, og gjenbruk – vinn-vinn-vinn
J

 

8.     Nye Posten pakkeskap ved Årvollbrinken

Sameiet Årvollbrinken har inngått avtale med Posten om pakkeskap som nå står ved innkjøringen til Årvollbrinkens garasje. Dette skapet vil være til glede for alle som bor i området og kan dukke opp som alternativ dersom du bestiller pakker som leveres av Posten.

 

 

 

  

Info fra styret

Oslo - 18. Mai

10 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...