Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Nyhetsbrev desember 2021

Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen, desember 2021

 

1.     Rapport brannevakueringsøvelse

2.     Nøkkelring på boddørene

3.     Julegatetenning 28 november

4.     Avløpsrens og Fettvett i julen.

5.     OBOS - ny forretningsfører fra januar 2022

6.     Justering av faktura, ny internettavtale

7.     5 års reklamasjonsfrist

8.     Tvist med JM

9.     Lagring av sykler i vinter

10.  Fakturering av ladestrøm - og driftskostnader (ny!)

 

Rapport fra brannevakueringsøvelse 21. September 2021
- Alle heisene gikk ned i 1. etg. og stod åpne som de skal, det er bra.

- Alle inngangsdørene stod lukket som de skal, det er bra.

- Alle skal samles på gjesteparkeringen ved evakuering, dette ble ikke fulgt av alle. Flere stod spredt utover gressplen og lekeplass.

- 20 vinduer stod åpne. Det er viktig å lukke vinduer før man evakuerer.
- Alle verandadører var lukket – bra!

- Styret mottok ingen meldinger om defekte brannvarslere, det er bra.

 

Alt i alt en godt gjennomført øvelse – men til neste gang: Husk å lukke alle vinduer og gå direkte til gjesteparkeringen.

 

Oversikt over boder

Styret jobber med å få oversikt over hvem som har hvilken bod. Det dukker opp spørsmål om dette fra tid til annen, og oversikten vi har i dag er mangelfull. Vi har hengt opp nøkkelringer på bodene med informasjon om hvilken leilighet som disponerer boden utfra den informasjonen som vi har. Det vi ønsker, er at dere gir oss tilbakemelding dersom informasjonen vi har ikke stemmer. Vi vil gjerne at dere lar nøkkelringene henge på bodene (med riktig informasjon påskrevet). Takk for hjelpen J

 

 

 

Vi tenner julelys søndag 28 november kl 17.
Tradisjonen tro tenner vi lys første søndag i advent. I år har vi kjøpt inn og pyntet flere trær på uteområdet med lys, istedenfor å kjøpe et juletre. Tonsenhagen Korps kommer og spiller for oss, vi tenner bålpannen, danser jule-jenka og drikker gløgg. Vel møtt til store og små
J

 

Avløpsrens og Fettvett i julen.

På grunn av problemer med tette avløp, gjennomfører styret vedlikehold av avløpsrør i desember og januar. Dette innebærer at alle må være hjemme på bestemte dager når avløpsrens foregår, det er sendt ut egen mail om dette. Noen oppganger skal ha rens før jul, noen etter. Styret oppfordrer sterkt til fettvett i julen, tørk av tallerkener og gryter med papir om det er mye fett, og la varmtvannet renne en gang imellom. Alle bør utføre jevnlig vedlikehold av avløpsrør i leilighetene, Mudin avløpsrens er anbefalt til dette.

 

Les mer om Fettvett: http://fettvett.no/

 

OBOS - ny forretningsfører fra 1. januar 2022

Styret har valgt å skifte forretningsfører fra Enqvist Boligforvaltning AS til OBOS Eiendomsforvaltning AS. Dette trer i kraft 1. januar 2022. Sameiet vil ta i bruk OBOS sin tjeneste Vibbo, som vil erstatte dagens nettside. Vibbo finnes både som nettside og som app. Mer informasjon om dette kommer snarlig.

 

Justering av faktura i forbindelse med ny internettavtale
Forretningsfører Enqvist hadde allerede utstedt fakturaer for resten av året når vi endret TV/internettavtalen. De ba oss derfor om å selv justere ned fakturabeløpet, og trekke fra 240 kr per måned fra august til desember. Det kan virke som de har glemt sin egen plan, og det er derfor flere som har fått purring på 240 kr (pluss purregebyr) her nylig. Saken er meldt til Enqvist, og alle som har fått ekstra faktura skal selvfølgelig se bort i fra denne.

 

Om man ikke har trukket fra beløpet månedlig på sin vanlige faste faktura vil disse pengene krediteres ved slutten av året – men det er nok lurt å dobbeltsjekke at man faktisk får de pengene man skal ha.

 

5 års reklamasjonsfrist

Sameiet Årvolltoppen byggetrinn 1 (70-74) hadde overtakelse høsten 2016 og byggetrinn 2 (76-80) hadde overtakelse våren 2017. Alle reklamasjoner som gjelder egen leilighet, må seksjonseiere selv sende inn til JM innen rimelig tid (2-3 mnd). Reklamasjoner som gjelder fellesarealer må styret sende inn, det er viktig at alle som bor i sameiet melder fra til styret dersom de oppdager feil og mangler på fellesarealer.

Om reklamasjoner på JMs nettsider: https://www.jm.no/kontakt/kundeservice/

Les mer om reklamasjoner på Huseiernes nettsider: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/kjop-av-bolig/reklamasjon/

 

Tvist med JM

Siden overtakelse av fellesarealer i 2016 og 2017 har styret i sameiet jobbet med reklamasjonssaker mot JM og tilbakeholdt et beløp på oppgjørsmeglers konto. Etter gjentatte anmodninger fra JM om å frigi beløpet våren 2021, valgte JM i juni å stille alle pågående saker og henvendelser i bero. Styret valgte da å søke råd hos advokat og sakkyndig og fikk i stand en avtale med JM i august om forlenget foreldelsesfrist på gjeldene reklamasjonskrav i bytte mot frigivelse av tilbakeholdt beløp. I praksis betyr dette at JM nå er i gang igjen med å utbedre feil og mangler på fellesarealer, for eksempel ødelagte lamper i oppgangene, selv om dette tar noe tid. Sameiet fikk dekket utgifter til advokat og sakkyndig via rettshjelp forsikring.

 

Lagring av sykler i vinter

For mange er sykkelsesongen over og det begynner å bli fullt på sykkelparkeringene i garasjen. Det er fint at folk fjerner syklene sine fra sykkelparkeringen ute før snøen og brøytebilen kommer, men det er ikke plass til alle sykler i garasjen. Styret oppfordrer alle som ikke bruker sykkelen om vinteren til å lagre syklene sine på verandaen og i boden, slik at de som sykler om vinteren får parkert i garasjen. Garasjen skal ikke være lagringsplass for sykler som ikke er i bruk.

 

Fakturering av ladestrøm - og driftskostnader (ny!)

De som bruker elbillader i garasjen skal nå ha mottatt faktura for ladestrøm 1.1.-30.6.2021. Faktura for ladestrøm for perioden 1.7-31.12 og driftskostnader vil bli sendt ut i januar. Frem til i år har driftskostnader knyttet til elbilladere blitt regnet som en del av felleskostnadene. Den 1.7.21 satte billader.no prisene kraftig opp på driftsavtalen fra ca. 4000kr/år til ca. 30.000kr/år. Fra og med 2021 gjør vi derfor om på det slik at det kun er de som har elbilladere som betaler driftskostnader, tilsvarende ca. 500kr per lader per år (med forbehold om feil). Vi håper på forståelse for denne løsningen. Fra 2022 vil det være Billader.no som fakturer beboere for ladestrøm og driftskostnader direkte.

 

 

Info fra styret

Oslo - 20. Jul

13 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...