Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Nyhetsbrev desember 2020

Nyhetsbrev Årvolltoppen – desember 2020

 

Nyhetsbrevet fra styret kommer hovedsakelig ut hver andre måned og inneholder informasjon som pågående saker i styret, kommende arrangementer og annen nyttig info til deg som beboer.

1.    Lagring i garasjen

2.    Sykkelparkering i vinter

3.    Gjesteparkering

4.    Fettvett

5.    TV- og Internettavtale

6.    Lys i mørketiden – lamper på balkongen

7.    Julegrantenning

 

1.    Lagring i garasjen – må ryddes senest søndag 13. Desember.

                  Styret vil minne om at det, ihht. gjeldende husordensregler for sameiet (vedtatt på sameiermøte 7.9.2016 – se gjeldende avsnitt under), ikke er tillatt å sette fra seg dekk eller andre gjenstander i garasjen, annet enn sykler ved sykkelparkeringen. Oppbevaring av dekk i garasje kan godkjennes via montering av dekkstativ, men må søkes styret. Det er i det siste observert flere gjenstander, bl.a. dekk som ligger på bakken, møbler og kasser, og vi ber om at dette fjernes. Alle gjenstander som oppbevares i garasjen utgjør en brannfare. Derfor ønsker vi å kun oppbevare det mest nødvendige der. I garasjen skal det kun oppbevares kjøretøy som biler, tilhengere og motorsykler, dekk på dekkstativ, skibokser på skiboksstativ (ikke i taket), sykler, sykkelvogner og sykkelstoler. Alt annet må oppbevares i bod eller leilighet

 

Alle beboere må rydde sine ting ut av garasjen senest søndag 13. desember. Det som ikke er fjernet innen fristen vil bli kastet av styret. Send en mail til styret@arvolltoppen.no dersom du har spørsmål, eller har problemer med å rekke tidsfristen.

 

Utdrag fra husordensreglene:

 

9.1. Parkering i garasjeanlegget må foretas i tråd med gjeldende regler fastsatt av Sameiet Årvolltoppen. Det er ikke tillatt å sette fra seg dekk eller andre gjenstander i garasjen annet enn sykler ved sykkelparkeringen. Gjenstandene vil bli fjernet og kostnaden vil bli belastet eiere av oppmerkede plasser. Oppbevaring av dekk i garasje kan godkjennes via montering av dekkstativ. Dette må søkes styret.

 

9.6. Stativ for tak-boks tillates ikke montert i taket. Det er tillatt med dekkstativ på vegg.

 

2. Sykkelparkering i vinter
                  Det er viktig at sykler som står i sykkelstativene utenfor blokkene og mellom blokkene fjernes når vinteren kommer. Dette er grunnet snømåking. Det gjelder ikke området ut mot Årvollveien ved siden av nr. 70, men alle stativer foran 72-80, og mellom blokkene må vekk. De syklene som skal brukes gjennom vinteren kan stå i garasjen, men vi ber om at det kun er syklene som brukes jevnlig som står i garasjen, da det er ganske fullt. Resten ber vi om at oppbevares andre steder, f.eks. på boden. Er det ikke plass på boden, kan f.eks. vinterlagring av sykkelen være et alternativ. Det nye sykkelverkstedet på Årvoll Senter – Mora Di – tilbyr blant annet dette – det samme gjør Vintage Velo.

https://www.moradi.no/vinterlagring

https://vintagevelo.no/pages/sykkelhotell

 

3. Gjesteparkering.
                  Som vi informerte om i begynnelsen av november, er det kommet nye skilt på plass ved vår gjesteparkering. Det er rapportert om ofte full parkering slik at gjester som kommer, ikke får plass. Det er viktig at gjesteparkeringen forbeholdes gjester til sameiet. Styret vurderer fortløpende behovet for system for registrering av gjesteparkering. Skulle det bli snakk om evt. bøtelegging av feilparkerte biler, må dette opp i generalforsamling. Kopi av mailen fra november er også sendt styret i Årvollbrinken, da det også oppleves at beboere og gjester der innimellom benytter parkeringen.

 

4. Fettvett

                  Nå nærmer det seg jul. Med dette kommer ofte fettrik mat, noe som kan være hardt for rørsystemet, når oppvasken tas. Vi ønsker inderlig å unngå en liknende situasjon som sist år, da rørene i noen av blokkene tettet seg. Så vi ber deg vise fettvett– tørk ut fett av paner og gryter før det vaskes opp, og tenk over hva som havner i sluket. J

 

5. TV- og internettavtale

                  Bindingstiden med leverandøren vi har i dag (AltiBox) er utgått, og styret er i gang med å se på alternativer for videre avtaler. Her vurderes flere selskaper, og det vektlegges både internetthastighet, TV- pakke og pris. En forutsetning er at avtalen ikke blir dårligere enn den vi har i dag. Målet er å få en avtale som er minst like bra, aller helst bedre. Vi ser på alternativer med både TV og internett og kun internett hvor TV kan kjøpes i tillegg. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har forhandlet frem et konkret tilbud vi kan stå inne for.

 

6.  Lys i mørketid – lamper på balkongen

                  Utelampene som mange har på balkongen heter ”Metro Grafitt 4,5W 2700K”. Borettslaget har ingen avtale med leverandør, så om man ønsker en slik lampe kan man kjøpe den på valgfritt utsalgsted. Infoen om dette er lagt på hjemmesiden under fanen ”Beboerinformasjon”.

                 

7. Julegrantenning

                  Det er planlagt julegrantenning 1. Søndag i advent, 29. november, kl. 18. Invitasjon sendt ut på mail samt på Facebook-gruppen vår.  Vi håper å kunne gjennomføre, men med forbehold. Det oppfordres til at de som kan, ser dette fra balkongen, og at resten samler seg omkring med god avstand og evt. munnbind. Det blir ikke servert saft, gløgg eller pepperkaker, og det blir heller ikke mulighet for å gå rund juletreet. Tonsenhagen Skolekorps kommer og spiller at par sanger for oss kl 18.15. Vi håper å kunne dele litt julestemning med naboene, selv om det blir litt annerledes i år.

 

Vel møtt J 

Info fra styret

Oslo - 13. Jun

10 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...