Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE

Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie februar 2021

 

1.     Ny TV og internettavtale – Home-Net med valgfritt tilvalg av TV pakke

2.     Husk å låse dører!

3.     Tette avløp

4.     Vedlikehold av fellesarealer

5.     Støyende arbeid

6.     Rutine ved eierskifter

 

 

1.     Ny TV og internettavtale – Home-Net med valgfritt tilvalg av TV pakke

Bindingstiden på sameiets TV – og internettavtale løp ut i juni 2020. Avtalen var inngått i 2014 mellom JM Norge og Viken Fiber med Altibox som TV-leverandør. 

 

Styret satt i gang et arbeid med å gjennomgå denne avtalen og se på eventuelle alternativer høsten 2020. Arbeidsgruppen besto av et styremedlem og en beboer som fant alternative leverandører og innhentet og vurderte tilbud. I tillegg til kontakt med Viken Fiber har arbeidsgruppen vært i samtale med tre av de store tv/internett- leverandørene. De har vurdert ulike tv-pakker og netthastighet og har også innhentet informasjon fra et utvalg beboere om deres erfaring og bruksvaner samt opplevelse når det gjelder nåværende netthastighet.

 

I vurderingen la styret vekt på tv-pakke, netthastighet og pris. I tillegg sammensetningen av beboere, bruksmønster og framtidens behov samt individuell valgfrihet.

 

Valget falt på internettavtale med Home-Net med frivillig tilvalg av TV-pakke, med enten Viasat eller Riks-TV. Styret mener at den nye avtalen er bedre enn den vi hadde fordi den gir bedre framtidsrettet netthastighet og individuell valgfrihet til beboere i forhold til tv-pakke. Prisen for Internettavtalen er 241 kr per måned. Dvs. Fast kostnad per seksjon som faktureres sammen med felleskostnader vil gå ned fra 439 kr til 241 kr per mnd. De som ønsker TV pakke må da selv betale dette ekstra, noe vi anser som en rettferdig løsning, da tilbakemeldinger fra beboere har vært at mange ikke ser lineær TV, men uansett betaler for strømme-tjenester i tillegg.  

 

Noen har allerede fått en e-post fra Home-Net, og resten vil få i nærmeste fremtid. Her blir dere bedt om å registrere dere via en link – dette sikrer at dere får alle riktig og viktig informasjon om avtalen, tilvalg osv. Linken er også under, slik at dere allerede nå kan registrere dere.  

 

LINK TIL REGISTRERING:

                         https://www.homenet.no/arvolltoppen/

 

Har noen spørsmål eller trenger hjelp kan dere ringe Home-Net sin kundeservice på telefon 38 99 01 00 eller se www.homenet.no for mer informasjon. Kontaktperson i styret er Marcel Ayivi.

 

Styret har tidligere informert om at HomeNet vil holde et informasjonsmøte. Dette rettes nå til at HomeNet vil holde et informasjonsmøte VED BEHOV, men ønsker først at ALLE BEBOERE REGISTRERER SEG og leser informasjonen på HomeNets sider først, og at alle i første omgang ringer inn til kundeservice med spørsmål som måtte oppstå. Om ting fortsatt er uklart etter dette, kan vi organisere et informasjonsmøte.

 

OBS!!!

Når dere skal registrere leilighetsnummer – JM har merket leilighetene feil (det jobbes med å rette dette, men det er tidkrevende) og HomeNet bruker systemet som skatteetaten bruker – se link:

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/hva-er-bolignummer/ 

- kort fortalt står H for hovedetasje, neste nr -01 for første etasje/02 for andre etasje og siste nr for hvilken dør det er – teller fra venster. Så bor du i 3. Etasje i leiligheten helt til venstre når du kommer opp trappen heter dette H0301 – neste dør (til høyre) vil være H0302 osv. Ved spm. om dette kan Line kontaktes direkte på tlf. 45281590

 

Styret vil kvalitetssikre listene når alle har registrert seg, før montering og leveranse starter, slik at vi er sikre på at dette blir riktig. 

 

 

2.     Husk å låse dører

Det hender at dørene inn til bodene blir stående åpne. De fleste dører smekker i lås, emn ikke disse. Det er uheldig om de blir stående med tanke på tyveri, så minner om at det er viktig å låse disse når man har vært i boden.

 

 

3.     Tette avløp- 

                   VEDLIKEHOLD AV RØR ER ET FELLES ANSVAR

Styret får stadig meldinger fra beboere som opplever tette avløp, som opplever at det kommer vann og/eller såpeskum opp fra sluk i teknisk rom eller kjøkkenvask uavhengig av aktivitet i egen leilighet. Ved kamerainspeksjon har det blitt oppdaget mye fett i avløpene i sameiet og vi ber om at alle beboere er ekstra påpasselige med å tørke godt ut av stekepanner o.l. før de vaskes opp. Bruk rikelig med varmt vann og såpe.

Alle beboere må bruke avløpsrens to til fire ganger i året i ALLE avløp i leiligheten, inkludert teknisk rom. Dette vil bidra til å forebygge tette rør. Styret anbefaler Mudin avløpsrens - kan kjøpes f.eks på clas ohlson. 
https://www.clasohlson.com/no/Mudin-avløpsrenser/p/14-4001. Styret er i dialog med utbygger om problemet og håper at de vil bidra til en løsning. I mellomtiden oppfordrer vi alle beboere til å bidra til å forebygge tette rør slik at sameiet unngår kostbar rørspyling.

 

Inntil annen beskjed blir gitt er det er viktig at alle som opplever tette avløp, som ikke lar seg løse av vanlig avløpsåpner/avløpsrens, blir meldt til utbygger JM med styret på kopi. Send mail til kundeservice@jm.no med styret@arvolltoppen.no på kopi. Dette er viktig dokumentasjon når styret følger opp saken om tette avløp.

 

4.     Fellesarealer og vedlikehold av disse

Minner om at det er vårt felles ansvar å holde det fint på våres fellesarealer, både ute og inne. Et renholds-firma vasker oppgangene og bytter matter hver fredag, mens et vaktmesterfirma smårydder ute i tillegg til andre arbeidsoppgaver torsdag/fredag.

Resten av uka må vi som bor her samarbeide om å rydde småsøppel og annet som ligger hist og pist.

 

5.     Støyende arbeid

Både gamle og nye beboere oppfordres til å lese husordensreglene, vedtektene og huseierboka til sameiet. Her finner du mye nyttig informasjon for beboere i Sameiet Årvolltoppen, blant annet at «støyende arbeider innenfor egen leilighet må kun skje i tidsrommet: 08.00-20.00 hverdager og 10.00-18.00 lørdager. Søndager og helligdager skal støyende arbeider ikke finne sted. (husordensreglene punkt 5.3).

 

6.     Rutine ved eierskifter

Det skjer en del eierskifter i Sameiet Årvolltoppen. Det er viktig at både forretningsfører Enqvist og styret får beskjed om eierskifter, inkludert garasjeplasser og bodplasser. Selger/megler må sende informasjon om eierskifter på e-post til forretningsfører wrangell@enqvist.no, og styret@arvolltoppen.no

Info fra styret

Oslo - 12. Jun

10 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...