Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Nyhetsbrev - juni 2019

NYHETSBREV FOR SAMEIET ÅRVOLLTOPPEN – JUNI 2019

 

Nyhetsbrev til beboerne hver 2. måned med oppdatering på hva styret har gjort og hvilke pågående saker styret jobber med. 

 

 

 

Status reklamasjoner mot JM:

1.    Lys i oppgangene

Lampene som slutter å virke i oppgangene er reklamasjon mot JM. Styret følger opp dette fortløpende, men dessverre så er JM ekstremt sene med å respondere på dette. Styret ønsker ikke å prioritere å bruke egne penger på å utbedre disse siden dette er dekket av reklamasjon. Disse lampene er ledlamper uten pærer som kan skiftes slik at hele lampen må skiftes når lyset går. Dette er ikke vaktmesterens jobb, men en reklamasjonssak mot JM. Ser du en defekt lampe kan det meldes til styreeposten – alternativ rett til JM med styret på kopi. Forklaringen vi har fått på dette problemet var at de lampene som ble satt inn da byggene ble bygd hadde en konstruksjonssvakhet, men at denne skal ha blitt utbedret senere slik at nye lamper ikke skal gå i stykker før om minst tjue år. Vi har bedt om at alle gamle lamper skiftes ut, men det har JM svart nei til. De vil skifte lamper fortløpende når de går i stykker. 

 

2.    Dør ved garasjeport 

JM vil gjøre noe med døren/bakken slik at den ikke stopper i telehiv om vinteren. De har sagt at de vil gjøre det innen utgangen av september.

 

3.    Fuktinntrenging fra utsiden

JM bestrider at det kommer inn fukt fra utsiden. De har målt fukt i veggene i garasjen. JMs målinger har vist at det ikke er høye verdier av fukt i veggene. Styret tror JMs målinger er feil. JM skal bore nye hull for å måle fukt, denne gangen i gulvet. Vi har bedt om at et av målepunktene skal være i en av heissjaktene hvor det har vært observert vann. (JM har ingen forklaring på hvor det vannet i den heissjakten kan ha kommet fra.) Vi tror målinger i gulvet vil gi JM tall og observasjoner som vil medføre at de må endre syn i saken. Styret vil også sørge for at vi har egne eksperter til å måle, slik at det ikke kun er JMs folk som står for målingene. Når det gjelder vannet som samles i området ved grusstien på nordsiden av byggene kan det se ut som at det ikke er godt nok avløp for dette. Vi avventer litt nærmere detaljer fra Eiendomsanalyse på hvordan vi kan ta dette videre med JM. (Eiendomsanalyse er firmaet vi har engasjert for å bistå oss i sakene vi har gående med JM. Vi får hjelp av en bygningsingeniør.)

 

4.    Lufting av kledning

Eiendomsanalyse AS avdekket i vinter at kledningen ikke så ut til å ha den luftingen som er nødvendig for å være sikret at fukt ikke samler seg bak kledningen. JM skriver at utbedringsarbeidet kan forventes ferdig senest i løpet av september måned 2019. 

 

5.    Garasjeport

Garasjeporten har vi reklamert på både til JM og Norport. Vi har bestridt en faktura på rundt 60 000,- fra Norport siden vi mener vi har hatt alt for mye feil med denne. Slik styret ser det så er ikke døren beregnet på den bruken som følger av størrelsen på sameiet og garasjen vår. Om det er fordi JM ikke har spesifisert bestillingen godt nok, eller fordi Norport har «underlevert» vet vi ikke. Uansett så skal det ikke skal gå ut over oss. Vi har meldt fra til Norport to ganger om at fjernkontrollene ikke virker så godt etter siste reparasjon, og bedt dem komme å fikse det. Men de har ikke besvart disse henvendelsene. Vi ser det i sammenheng med at vi har bestridt en stor faktura fra dem.

 

6.    Varmtvannssaken

Styret har reklamert mot JM ang tiden det tar å få varmtvann i springen. Vi har foreløpig ikke mottatt noen tilbakemelding på dette.

 

7.    Status vann i garasjen

JM vil lage fall i garasjen fra veggene bilene står parkert mot ved å bygge opp gulvet noen centimeter ved veggene. Fallet skal gå mot en renne på hver side av «kjørebanen». Rennene skal gå gjennom hele garasjen og lede vannet ut ved garasjeporten. Rennen skal ha rist på seg. Styret har bedt om en tidsplan slik at vi kan være trygge på at dette gjennomføres i høst, og at dette tiltaket gjennomføres uavhengig av problemstillingen med fuktinntrengning fra utsiden. Alle følgefeilene som følger av vannet i garasjen har vi også bedt om at blir utbedret. Det er f.eks. mye rust på dørkarmene i garasjen. Vi har også påpekt at det blir issvuller ved garasjeporten pga. av vannet som renner ut der om vinteren. JM har muntlig gitt uttrykk for at de skal ta disse tingene med i utbedringene.

 

8.    Diverse

I tillegg er det en rekke andre saker vi har reklamert eller spurt om. Vi kan ta med et lite utvalg av disse saken også:

·      Smøreboden ute ble levert uten isolasjon og innvendig kledning. Dette er blitt reklamert på, men JM mente det ikke var en mangel siden det ikke stod noe om det i salgspapirene. 

·      Takrenne ved garasjeport og ved utetrappen ved garasjen har feil fall. Reklamert på siden overtakelsesbefaringen i 2017. 

·      Veggen under denne takrennen har stygge merker etter vann som renner ned fra bakken over garasjen. Reklamert på samtidig med takrennen.  

·      Bakken ved inngangspartiet til nr. 72 ved utekranen faller feil vei, mot fasade. Det har begynt å vokse planter der. Det er også et stort hull og hulrom ved overgangen mellom fasaden og bakken. Dette er det reklamert på. 

·      Ingen utekran ved oppgang 70, men utekraner ved alle andre oppganger. Vi har spurt JM om årsaken til dette. 

 

 

 

Diverse:

9.    Oljing av rekkverk

Styret har fått inn to anbud på oljing av rekkverk ved inngangspartiene. Disse beløp seg til henholdsvis 100.000kr og 40.000kr. Styret ønsker å benytte seg av tilbudet på 40.000kr, men har besluttet å foreløpig utsette dette grunnet økonomien vår.

 

10.  Bom

Styret har innhentet anbud på bilbom. Foreløpig ser dette ut til å havne på ca 50.000kr. Styret har besluttet å foreløpig utsette dette grunnet økonomien vår.

 

11.  Vask og vedlikehold av søppelbrønnene

Styret har inngått en vedlikeholdsavtale med NWI som vil gjennomføre årlig service og vask av våre søppelbrønner

 

12.  Uteområde

Sameiet har engasjert gartner som vil holde på utover sommeren. Beboere oppfordres til å luke ute ved behov da det fort gror igjen. Kompost for hageavfall er ordnet på baksiden av bygget vårt. Her skal KUN hageavfall kastes og hensikten er å kunne gjenbruke hageavfallet som jord.

 

13.  Sikringstiltak etter innbrudd

a.    Torsdag 06.06 ble låsekasser på dører i garasjen byttet. Det må nå benyttes nøkkel for å komme inn i oppgangene

b.    Det er innhentet tilbud på kameraovervåking. Det må fattes vedtak på årsmøte med 2/3 flertall for å montere dette. Styret kan ikke fatte vedtaket selv.

c.    Bevisstgjøring av beboere med tiltak. Lukk dører og garasjeport etter dere samt spør fremmede hvilke ærend de har her.

d.    Det er gjennomført befaring med forsikringsselskapet etter innbruddene og det er avklart at de vil dekke alle skadene knyttet til innbruddene. Dessverre vil det ta noe tid før alt er utbedret. Sameiet må betale 10.000kr i egenandel. 

 

14.  Ekstraordinært årsmøte

Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte mandag 17.06.19, kl2000 på vårt uteområde. Følgende temaer skal behandles: 

a.    Lekeplass

b.    Kameraovervåking

c.    Tilkobling til 110-sentralen

d.    Tiltak for å bedre økonomien i sameie

 

15.  Sommerfest

Det er besluttet at vi avholder årets sommerfest lørdag 24. august kl 1600. Styret håper at så mange som mulig har anledning til å delta :)

 

Styret ønsker alle beboerne er riktig god sommer! 

 

☀️

Info fra styret

Oslo - 24. Apr

3 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...