Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Om garasjen - ny informasjon legges ut fortløpende

Garasjen er stengt fra mandag 4. november til søndag 1. desember.

Parkerings- og ladesituasjonen
Vi skjønner veldig godt at situasjonen er vanskelig, frustrerende og tidvis uholdbar for flere beboere, men vi må likevel forholde oss til noen regler ift parkering og brannsikkerhet.

(1) Det er ikke tillatt å parkere langs veien ved blokk 72-74-76-78-80. Årsak - dette er en veiakse som MÅ være åpen for nødetatene (herunder må blant annet en brannbil og ambulanse kunne komme forbi).

(2) Det er ikke tillatt å lade elbil på vanlig stikkontakt i sameiet. Dette pga brannfare. Elbilforeningen beskriver at dersom man skal lade på vanlig husholdningskontakt, må denne kontakten ha egen kurs, den kan maks ha 10 A sikring og kursen må ha jordfeilbryter type B. Eksempelvis har stikkontakten ute på terrassen IKKE egen sikring og MER enn 10 A (16A). Styret kan derfor ikke tillate at beboere lader på vanlig husholdningskontakt. 

(3) Én beboer i sameiet har fått tillatelse fra styret til å stå parkert helt innerst foran fjellveggen (ved oppgang 80) pga HC-behov. Bilen vil ha synlig HC-bevis i frontruten. 

(4) JM har ennå ikke klart å få på plass de laderne de har lovet oss på gjesteparkeringen. Vi fortsetter å mase på dem og gir dere oppdatering så snart vi har noe mer håndfast. 

 

LADESTASJONER FOR ELBILER
Styret har mottatt følgende informasjon fra JM om ladestasjoner:

Vi har bestilt uttak slik at vi forhåpentlig kan klare å få til 6 ladestasjoner. Pr.dd kan vi ikke love at disse står klare til mandag, men vi har lagt inn bestilling og leverandøren gjør hva de kan for å levere så raskt som mulig. (Er noen godkjenninger som må være klare) 

Ladestasjonene plasseres på gjesteparkeringen. Vi håper selvfølgelig dette kommer raskt på plass. Seks ladestasjoner er ikke nok til å dekke behovet fullgodt. Vi oppfordrer alle som benytter ladeplassene til vise hensyn, være påpasselig med å overlate plassen til andre så fort elbilen har fått nok strøm og ikke lade mer enn nødvendig.

GJESTEPARKERINGEN, BRAKKER
Ladestasjonene vil være på gjesteparkeringen. Her vil det også settes opp en arbeidsbrakke (JM kaller det ‘hjulbrakke’) for de som skal jobbe i garasjen. Sameiet vil derfor ikke ha parkeringsplasser å tilby gjester i denne perioden.

DISELAGGREGAT 
Informasjon fra JM: 

For å få riktig temperatur inne i garasjeanlegget for utførende UE må det etableres noe tilleggsvarme.  Dette gjøres ved å sette inn et dieselaggregat som vil bli montert førstkommende fredag.  Anlegget vil bli stående til og med uke 49 og må plasseres rett innenfor gangdør ved garasjeporten.  For etablering av eksosavsug må vi demontere ståldør og etablere en midlertidig løsning for gjennomføring av eksosanlegget.

Etter ferdigsillelse av arbeidene vil det bli satt inn en ny ståldør i riktig montasjehøyde.

Garasjen er stengt i hele perioden arbeider pågår
Biler, sykler og annet som står på garasjegulvet må være fjernet innen mandag 4. november kl. 08.00. Det som er festet til de gule rekkverkene må fjernes så fort som mulig. Det er ikke mulig å begynne skikkelig med arbeidet før garasjen er tømt.

BILER FJERNES FOR EIERS REGNING OG RISIKO
Biler som ikke er fjernet innen fristen vil taues bort for eiers regning og risiko.

SYKLER OG ANNET SETTES ULÅST PÅ UTSIDEN FOR EIERS RISIKO
Sykler og annet som ikke er fjernet innen fristen, vil bli satt ulåst på utsiden, enten på siden av nr. 70 eller mellom 74 og 76. Mellom 74 og 76 vil også sykkelstativ fra garasjen settes. Vi håper det medfører flere sykkelparkeringer ut mens arbeidet pågår. 

GULE REKKVERK
JM har begynt demonteringen av de gule rekkverkene mot veggene i garasjen. Dersom du har noe festet til rekkverket må dette fjernes så fort som mulig.

  

FREMDRIFTSPLAN VI HAR MOTTATT AV JM: 

FORENKLET FREMDRIFTSPLAN GARASJEANLEGG ÅRVOLLTOPPEN

Uke 45:

1.       Klargjøring til gulvstøp 1 og 2. (Etablering av fall fra vegg mot kjørefelt)

a.       Blastring (sliping av eksisterende dekke)

b.       Montering av vinkler for rister

c.       Påføring av Epoxy for å hefte betong

d.       Støp/puss

Uke 46:

2.       Klargjøring til gulvstøp 3 og 4. (Etablering av fall fra vegg mot kjørefelt)

a.       Blastring (sliping av eksisterende dekke)

b.       Montering av vinkler for rister

c.       Påføring av Epoxy for å hefte betong

d.       Støp/puss

Uke 47:

3.       Klargjøring til gulvstøp 1. (Etablering av fall fra vegg mot kjørefelt)

a.       Blastring (sliping av eksisterende dekke)

b.       Montering av vinkler for rister

c.       Påføring av Epoxy for å hefte betong

d.       Støp/puss

Uke 48:

4.       Toppbehandling parkering.

a.       Påføring av Polyuretanbelegg


Uke 49:

5.       Toppbehandling og ferdigstillelse parkering

a.       Påføring av Polyuretanbelegg

b.       Oppmerking av parkeringsplasser

c.       Remontering av rekkverk etc.

 

Nye ståldører fra garasje til fellesområder for hver oppgang er bestilt, men leveringstid ennå ikke bekreftet.  Montering av disse vil bli gjort så snart leveransen er mottatt.

Monteringen er ikke avhengig av at garasjeanlegget står tomt.

 

JM Norge AS

Info fra styret

Oslo - 18. Mai

11 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev desember 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen,...


Nyhetsbrev juli 2021
Nyhetsbrev Sameiet Årvolltoppen...


Nyhetsbrev april 2021
 


Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...