Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Årvolltoppen trenger styremedlemmer

Sameiet mangler tre personer til styret før årsmøtet i juni – styreleder, ett styremedlem og en vara. 

Arbeidsmengden for medlemmene varierer, men alle i styret må regne med å måtte ta et selvstendig ansvar for ulike saker. Samtidig er det tilfredsstillende å se resultater og bidra til god drift av sameiet. Å sitte i styret gir deg også en mulighet til å bedre kjent med andre i sameiet, og få en oversikt over hva som rører seg i sameiet vårt.

Det er styreledervervet krever den største innsats, og styreleder har derfor også hatt det høyeste honoraret.

Eksempler på styrearbeid:

  • Daglig drift – følge opp vaktmesteroppgaver, vask av oppganger, etc.
  • Økonomi og administrasjon – betale regninger, følge opp budsjett, dialog med forretningsfører, avholde styremøter, vedlikeholde styreportalen o.a.
  • Følge opp vedtekter og husordensregler – se http://www.arvolltoppen.no/Dokumenter
  • Sesongoppgaver – følge opp serviceavtaler, sørge for filterskift og service blir tilbudt alle seksjoner, vask av garasjen m.m. 
  • Henvendelser – svare beboere på spørsmål, søknader, bistå nyinnflyttede, osv.
  • JM – følge opp reklamasjonssaker som lamper i oppganger, ferdigstillelse av garasje m.m. (det begynner å bli færre saker her)
  • Utbedringer – som eksempel har styret vurdert løsninger for å utvide antall sykkelplasser til sameiet

Eierseksjonsloven §57 oppsummer mye av styrets arbeid og ansvar: "Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet."   

Ønsker du å stille til valg som styre- eller varamedlem kan du sende en epost til: styret@arvolltoppen.no

Om du ønsker å vite mer om hva det går ut på kan du ringe til Morten på tlf. 971 66 980.

 

Info fra styret

Oslo - 23. Okt
5 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev oktober 2020
Nyhetsbrev oktober 2020


Nyhetsbrev - juni 2020
Klikk deg videre på Les mer for...


Årvolltoppen trenger styremedlemmer
Sameiet mangler tre personer til styret...


JM utbedrer fasaden ved garasjen
Mange har sikkert har lagt merke til at...


JM fjerner merker på verandaene
JM vil i dag fjerne merkene som er foran...