Nyheter

På denne siden finner du sameiets nyhetsbrev og andre oppdateringer fra styret.

Årvolltoppen trenger styremedlemmer

Sameiet mangler tre personer til styret før årsmøtet i juni – styreleder, ett styremedlem og en vara. 

Arbeidsmengden for medlemmene varierer, men alle i styret må regne med å måtte ta et selvstendig ansvar for ulike saker. Samtidig er det tilfredsstillende å se resultater og bidra til god drift av sameiet. Å sitte i styret gir deg også en mulighet til å bedre kjent med andre i sameiet, og få en oversikt over hva som rører seg i sameiet vårt.

Det er styreledervervet krever den største innsats, og styreleder har derfor også hatt det høyeste honoraret.

Eksempler på styrearbeid:

  • Daglig drift – følge opp vaktmesteroppgaver, vask av oppganger, etc.
  • Økonomi og administrasjon – betale regninger, følge opp budsjett, dialog med forretningsfører, avholde styremøter, vedlikeholde styreportalen o.a.
  • Følge opp vedtekter og husordensregler – se http://www.arvolltoppen.no/Dokumenter
  • Sesongoppgaver – følge opp serviceavtaler, sørge for filterskift og service blir tilbudt alle seksjoner, vask av garasjen m.m. 
  • Henvendelser – svare beboere på spørsmål, søknader, bistå nyinnflyttede, osv.
  • JM – følge opp reklamasjonssaker som lamper i oppganger, ferdigstillelse av garasje m.m. (det begynner å bli færre saker her)
  • Utbedringer – som eksempel har styret vurdert løsninger for å utvide antall sykkelplasser til sameiet

Eierseksjonsloven §57 oppsummer mye av styrets arbeid og ansvar: "Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet."   

Ønsker du å stille til valg som styre- eller varamedlem kan du sende en epost til: styret@arvolltoppen.no

Om du ønsker å vite mer om hva det går ut på kan du ringe til Morten på tlf. 971 66 980.

 

Info fra styret

Oslo - 26. Feb
0 ºC

Siste nyheter

Nyhetsbrev februar 2021 - OG INFO OM NY INTERNETTAVTALE
Nyhetsbrev Årvolltoppen Sameie...


Nyhetsbrev desember 2020
Nyhetsbrev Årvolltoppen –...


GJESTEPARKERING - NYE SKILT
Som vi informerte om i forrige nyhetsbrev,...


Nyhetsbrev oktober 2020
Nyhetsbrev oktober 2020


Nyhetsbrev - juni 2020
Klikk deg videre på Les mer for...